Forside » Nyheder » Nyheder 

Den flyvende kuffert kører først på transportbånd

Michael Bye Anderensen ved sorteringsanlægget i bagagefabrik 3 i Københavns Lufthavn, som årligt håndterer i alt cirka 15 millioner stykker bagage.

 

Michael Bye Andersen har det tekniske ansvar for baggagetransporten i Københavns Lufthavn. Nu har han uddannet sig i Asset Management for at kunne optimere vedligeholdsindsatsen yderligere.

I gennemsnit medbringer hver passager i Københavns Lufthavn 0,5 styk check-in-bagage. Med 29 millioner passagerer i 2016 bliver det cirka 15 millioner kufferter m.m. som skal transporteres fra check-in til fly, fra fly til bagageudlevering og fra fly til fly, når der er tale om transitpassagerer.

Siden 2009 har maskinmester Michael Bye Andersen haft det tekniske ansvar for baggagetransporten i Københavns Lufthavn, og siden han begyndte i jobbet, er antallet af passagerer og deres kufferter kun gået én vej.

»Da jeg begyndte i jobbet for syv år siden, var der 21 millioner rejsende gennem lufthavnen. I 2016 rundede vi 29 millioner, og målet er 40 millioner. Så vi forventer, at antallet af kufferter og anden bagage stiger de kommende år i takt med, at lufthavnen stadig udvides,« siger Michael Bye Andersen, som blev færdiguddannet maskinmester i 1981 efter at være startet som aspirant hos A.P. Møller i 1976.

Han har sejlet som maskinmester i Flåden, arbejdet et par år på renseanlægget Lynetten og derefter 23 år i plastindustrien i flere ledende stillinger, inden han kom til lufthavnen i 2009, hvor han i dag er leder for teknisk bagageservice. Her arbejder 22 teknikere med både drift og vedligehold.

Væk fra brandslukning

Bagagetransporten i lufthavnen skal være til rådighed 24 timer i døgnet 365 dage om året. En stor udbygning af transportsystemerne fra 2012 til 2014 har nu etableret en høj grad af redundans, så det ofte er muligt at sende bagagen ad forskellige veje, hvis et transportbånd stopper.

I Michael Bye Andersens tid som teknisk ansvarlig for bagagetransporten er den overordnede vedligeholdsindsats gået i retning af et mere planlagt og hvis muligt også tilstandsbasseret vedligehold.

»Udgangspunktet var, at vi havde meget brandslukning, altså akut afhjælpende, hvor vi primært rykkede ud, når noget går i stykker. Det prøver vi at ændre i retning af mere intervalbaseret og mere tilstandsbaseret vedligehold, så vi udnytter vores ressourcer bedre og ikke bare løber hen til det første og bedste sted, hvor der er en alarm,« siger Michael Bye Andersen.

I forbindelse med udbygningen og moderniseringen af bagagesystemet er der også kommet langt bedre overvågning af anlæggene, blandt andet af de vogne som bagagen tranporteres og udsorteres på.

»Vi har fået laserovervågning af vores vogne, så vi får advarsel og kan tage dem ud til vedligehold, inden de går helt i stykker. På den måde har vi fået bedre viden om vores anlægs tilstand og kan anvende et mere tilstandsbaseret og planlagt vedligehold. Men vi har også tusindvis af lejer rundt om i vores anlæg, hvor det er for dyrt at etablere overvågning. Det kan måske betale sig i en vindmølle til havs, men ikke i et system som vores. Man skal investere, hvor det giver mening,« siger Michael Bye Andersen.

Læs hele artiklen her.

 

Michael Bye Andersen er leder af teknisk bagageservice i Kbenhavns Lufthavn - her ved udsortering i bagagefabrik 3.

Michael Bye Andersen er leder af teknisk bagageservice i Københavns Lufthavn - her ved udsortering i bagagefabrik 3.

 

 

Arkiv

Juni 2017

Fremtidens transportmarked

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket

God proces sparer energi i bygninger

Fjernvarme falder til ny rekordlav pris

Ny dansk opfindelse renser vand med sollys

MARTEC godkendt til alle GWO-kurser

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Søfarende med virtual reality

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger