Forside » Nyheder » Nyheder 

Eksperter i gasanalyse

Analysatorenhed fra Dansk Analyses ShipCEMS (skibsemissions-mĂĄlesystem) som ses i baggrunden.

 

Hos Dansk Analyse arbejder to maskinmestre med salg og rådgivning på et maritimt marked, hvor der forventes stor vækst af emissionskontrol på grund af den kommende globale 0,5 procent svovlgrænse.

Behovet for gas- og væskeanalyser er tilstede i mange forskellige brancher. Markedet for gas- og væskeanalyser omfatter blandt andet olie-gas-sektoren, kraftværker, renseanlæg, naturgasnet og naturgaslagre, biogasanlæg og tilhørende opgraderingsanlæg – og ikke mindst: det maritime marked.

Dansk Analyse A/S leverer måle- og analyseudstyr til alle disse brancher, men de skærpede krav til skibsfartens emissioner gør dette marked særligt interessant både aktuelt og de kommende år.

»Vi må konstatere, at olie- og gassektoren ligger underdrejet på grund af den lave oliepris. Til gengæld ser vi et vækstmarked frem mod, at den kommende globale svovlgrænse på 0,5 procent skal træde i kraft i 2020,« siger maskinmester Peter Wolsing, der har arbejdet for Dansk Analyse i to et halvt år.

Gas- og væskeanalyse er en niche, hvor Dansk Analyse er en førende leverandør. Blandt andet har Dansk Analyse leveret emissionsanalyseudstyr til omkring en fjerdedel af alle installerede maritime scrubbere.

»Specielt vores sample-system er ret unikt. Det er her, vi leverer noget som er driftssikkert og validt hver gang,« siger maskinmester Martin Back, som har været otte år hos Dansk Analyse – efter blandt andet flere år til søs som sejlende maskinmester.

Kompetencerne hos Dansk Analyse har blandt andet ført til, at virksomheden nu er Siemens Solution Partner og dermed eneforhandler af Siemens-analyseudstyr i Danmark.

Udtørring af prøver

Dansk Analyse leverer både enkeltkomponenter og samlede løsninger.

»Vi kan godt levere måleudstyr, som kunderne selv installerer, men vi ser os selv som systemintegratorer, der typisk leverer samlede turn-key-løsninger,« siger Peter Wolsing.

De to maskinmestre fremhæver samplingsteknik som et område, hvor Dansk Analyse leverer unikke løsninger, som ikke mange andre leverandører kan tilbyde. At sikre et godt prøvemateriale er en udfordring, der ikke må undervurderes.

»Hvis man fører sin prøve gennem kolde rør, kan der ske en kondensering, og prøven risikerer at blive fuld af vand. I vores løsninger føres prøven i stedet gennem opvarmede slanger til et sample-system, som kan udtørre prøven, inden denne skal analyseres. Vi ser flere gode gasanalysatorer fejle på grund af et dårligt samplingssystem,« siger Peter Wolsing.

 

Martin Back ved gaskromatograf, som bruges offshore, pĺ raffinaderier og ved střrre gasdistributionsanlćg i Danmark.

Martin Back ved gaskromatograf, som bruges offshore, på raffinaderier og ved større gasdistributionsanlæg i Danmark.

Dansk Analyse bruger også en teknologi, hvor man med tør trykluft kan diffundere vand ud af prøverne, uden at gasmolekylerne ryger med og går tabt. På den måde kan man stå tilbage med den ønskede helt rene gasprøve.

»Vi ser nogle gange konkurrerende løsninger, som måske laver en nogenlunde analyse, men til visse formål er der brug for meget præcise og helt valide målinger, hvis der for eksempel skal ske en økonomisk afregning af en bestemt mængde gas. Her er det jo vigtigt, at vores kunder kan stole på, at målingerne er pålidelige,« siger Peter Wolsing.

In-situ eller ekstraheret

For både Martin Back og Peter Wolsing har deres job hos Dansk Analyse krævet, at de har fordybet sig i analyseteknologi, kemi og de forskellige måleprincipper, som analysatorerne arbejder med.

»Selvom man kommer med en bred teknisk viden som maskinmester, er man jo ikke analyseekspert eller kemiker. At arbejde med kemiske målinger og analyser på det niveau, som vi gør i Dansk Analyse, kræver, at man sætter sig ind nogle grundlæggende forudsætninger for udtagning af prøver og for, hvordan prøverne skal analyseres. Det er i høj grad den måde, prøven udtages på og gøres klar til analyse, som er med til at sikre validiteten af prøven,« siger Peter Wolsing.

»Når man er nede og måle fra 0-30 ppm, betyder få ppm i afvigelse meget. Her skal udstyret virkelig kunne levere knivskarpe måleresultater,« siger Martin Back.

Der er grundlæggende to måder at udføre procesanalyser på: In-situ og ekstraheret. Ved en in-situ-måling måles direkte i processen, altså for eksempel i en skorsten, hvor røggassen udledes. Ved en ekstraheret prøve udtages en prøve af det medie, som skal analyseres. I 2011 besluttede Dansk Analyse at basere sine skibsemissionsmålinger på ekstraherende analysemetoder – og ikke in-situ målinger.

»Vi kan se, at dette har været den rigtige beslutning. Vores anlæg afløser in-situ-anlæg flere steder,« siger Peter Wolsing.

Læs hele artiklen her.

 

 

 

Arkiv

December 2017

Erhvervsudvikling pĂĄ Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer nĂĄr 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger

Robotter skal sortere storskraldet

Verdens største litium-ion batteri taget i brug

Hele verden som arbejdsplads

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

November 2017

Markant vækst på Esbjerg-Fanø-ruten

Flere tager genvejen Spodsbjerg-TĂĄrs

Eksportsucces i praksis

Vi skal i gang med 3D-print nu

Robotterne vil skabe vores jobs i fremtiden