Forside » Nyheder » Nyheder 

Ekstra pladser på maskinmesteruddannelsen vedtaget

 

Der blev med finanslovaftalerne for 2011 indført et loft over optaget på maskinmesteruddannelsen på 2009-niveau for perioden 2011 til 2014.

Denne beslutning er ændret da et flertal i folketinget mener at det er et skridt i den forkerte retning at begrænse adgangen til uddannelsen. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at søgningen til uddannelsen er stor, og erhvervslivets efterspørgsel efter maskinmestre er forholdsvis høj sammenlignet med mange andre faggrupper.

Ved årsskiftet 2011 -12 manglede der 89 fuldtidsstillinger for at alle i Maskinmestrenes Forening var i job.

Regeringen + flere af folketingets partier er derfor enige om at gøre plads til et større årligt optag på maskinmesteruddannelsen svarende til 170 personer. Der kan dermed optages ca. 645 personer på uddannelsen i 2012; 2013 og 2014. Det er nu endeligt vedtaget i folketinget ultimo januar 2012.

Kilde: Finansloven for 2012; www.folketinget.dk

 

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger