Forside » Nyheder » Nyheder 

Ekstra pladser på maskinmesteruddannelsen vedtaget

 

Der blev med finanslovaftalerne for 2011 indført et loft over optaget på maskinmesteruddannelsen på 2009-niveau for perioden 2011 til 2014.

Denne beslutning er ændret da et flertal i folketinget mener at det er et skridt i den forkerte retning at begrænse adgangen til uddannelsen. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at søgningen til uddannelsen er stor, og erhvervslivets efterspørgsel efter maskinmestre er forholdsvis høj sammenlignet med mange andre faggrupper.

Ved årsskiftet 2011 -12 manglede der 89 fuldtidsstillinger for at alle i Maskinmestrenes Forening var i job.

Regeringen + flere af folketingets partier er derfor enige om at gøre plads til et større årligt optag på maskinmesteruddannelsen svarende til 170 personer. Der kan dermed optages ca. 645 personer på uddannelsen i 2012; 2013 og 2014. Det er nu endeligt vedtaget i folketinget ultimo januar 2012.

Kilde: Finansloven for 2012; www.folketinget.dk

 

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift