Forside » Nyheder » Nyheder 

En lokal ildsjæl brænder for varmen

Bestyrelsesformand Svend Müller ved fliskedlen på varmeværket i Svebølle, der runder 25 år i 2017.

 

Maskinmester Svend Müller er bestyrelsesformand for Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab, som arbejder for at optimere varmeforsyningen med nye teknologier, som skal nedbringe varmeprisen.

De to vestsjællandske nabolandsbyer Svebølle og Viskinge tager nu de nyeste digitale teknologier i anvendelse for at optimere driften af det fælles fjernvarmenet. Prisen på varme skal ned hos de 530 forbrugere hos Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab.

»Vores varmepris er i dag i den høje ende blandt barmarksværkerne, men planen er, at vi i 2025 skal være blandt de billigste. Det skal ske ved, at vi dels får afdraget vores gæld på fjernvarmenettet, dels ved at vi hele tiden optimerer på vores drift af varmeværket og vores forsyningsnet. Vi skal også løbende prøve at få vores forbrugere til at bidrage til forbedringerne, og derfor tager vi nu nye teknologier i brug, som giver os et meget bedre overblik over både nettet og de enkelte forbrugere,« siger Svend Müller, formand for fjernvarmeværkets bestyrelse.

Han blev uddannet maskinmester i 1981. I 25 år herefter arbejdede Svend Müller på Asnæsværket, hvor han sluttede i en stilling som driftschef. Derpå skiftede han til ABB, hvor han har arbejdet i ti år og har titel af Account Manager med ansvar for en række kraft- og varmeværkskunder.

Svend Müller er opvokset i Viskinge, hvor han i dag bor i sit barndomshjem, som han har overtaget fra sine forældre. I 1991 var han med til at etablere det lokale varmeværk – et såkaldt barmarksværk som afløste varmeforsyningen til mange af de lokale beboere, der hidtil havde anvendt oliefyr og andre typer brændsel. Da værket blev idriftsat i 1992, var det med flis som det primære brændsel. Flis udgør stadig størstedelen af brændslet, men er nu kraftigt suppleret af solvarme, som leverer varmen fem måneder om året.

I dag er 92 procent af alle potentielle forbrugere tilsluttet fjernvarmenettet i Svebølle og Viskinge.

»Vi vil meget gerne have alle med, men der er nogen, som ikke ønsker den faste afgift til fjernvarmeforsyning og selv vil styre deres varmeudgifter. Men når vi får betalt vores lån og får optimeret vores drift, bliver fjernvarmen så billig, at det ikke kan betale sig at fyre selv. Jeg regner med, at vi kan reducere varmeprisen med mindst 40 procent. Forhåbentlig er det senest sket i 2025,« siger Svend Müller.

Stort ledningstab

Svend Müller har flere af ildsjælens umiskendelige kendetegn: En engageret stemmeføring, konstant fokus på at gøre tingene smartere, et CV med diverse tillidsposter og et langvarigt politisk engagement.

Foruden at have været bestyrelsesformand for varmeværket siden starten i 1991, er han også medlem af bestyrelsen i SEAS-NVE. Tidligere har han været byrådsmedlem i Bjergsted Kommune og formand for socialudvalget. Når det gælder varmeværkets interesser, ved han, hvad der skal til for, at de relevante udvalg i Kalundborg Kommune bliver indkaldt ekstraordinært, så der ikke opstår unødige forsinkelser i sagsgangene, for eksempel ved etablering af et solvarmeanlæg.

En stor udfordring for varmeværket i Svebølle er varmetabet i ledningsnettet, som svarer til cirka 30 procent af produktionen og har en værdi af op mod 500.000 kroner årligt.

»Vi skal have reduceret vores varmetab, og vi skal have nedbragt returtemperaturen, som er for høj hos mange forbrugere. Dels giver en høj returtemperatur et stort varmetab i nettet, men det nedsætter også effektiviteten af vores varmegenvinding fra røggassen,« siger Svend Müller.

Han erkender, at hans baggrund som maskinmester, og et engageret temperament nok gør ham til en lidt utraditionel bestyrelsesformand for et varmeværk.

»Vores driftsfolk har selvfølgelig det daglige ansvar for værket, men jeg følger værket tæt, og vi har som bestyrelse en forpligtelse til at forbedre driften og gøre varmen billigere. Heldigvis har vi også korte beslutningsveje. Hvis vi synes, noget er en god ide, så kan vi gøre det hurtigt, og indkalder gerne til en ekstraordinær generalforsamling, når det er nødvendigt,« siger han.

Da værket skulle etableres i 1991, ringede han personligt rundt til omkring 150 beboere i de to landsbyer for at sælge ideen om fjernvarme ind. Missionen lykkedes.

Læs hele artiklen her.

 

Sveblle Viskinge Fjernvarme har 11.000 kvadratmeter solvarme, som fem mneder om ret leverer strstedelen af energien til vrket.

Svebølle Viskinge Fjernvarme har 11.000 kvadratmeter solvarme, som fem måneder om året leverer størstedelen af energien til værket.

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift