Forside » Nyheder » Nyheder 

Energi- og miljøprisen 2017 til Københavns Lufthavne

 

Københavns Lufthavne modtager Energi- og miljøprisen 2017. Energichef og maskinmester Niels Hunderup er daglig ansvarlig for projekter, som har gennemført besparelser i GWh-klassen.

Københavns Lufthavne vinder Energi- og miljøprisen 2017, som uddeles af Energiforum Danmark. Begrundelsen er, at lufthavnen gennem en strategisk valgt indsats har fundet og gennemført energibesparelser i GWh-klassen.

»De resultater, Københavns Lufthavne har opnået, aftvinger respekt. Det vidner om høj faglighed i egen organisation, men også om opbakning og prioritering fra ledelsens side. Det er sjældent at se CSR-målsætninger, der bliver fulgt op så konsekvent og effektivt. Samtidig er det inspirerende at se, at man kan udvide og øge aktiviteterne uden at gå på kompromis med bæredygtigheden,« siger Energiforum Danmarks formand Lars Thygesen.

I Københavns Lufthavne er man glade for anerkendelsen og de gode resultater, som energichef, maskinmester Niels Hunderup forklarer således:
»Vi fokuserer på at være holistiske på projekterne. Flere af de store besparelser er opnået i synergi mellem vedligeholdelsesprojekter og nye projekter. Ved at udvide scope en lille smule på et nyt projekt har vi samtidig fået tænkt energirenovering ind i det eksisterende. Det betyder meget, især i den kommende tid, hvor vi skal bygge mange tusinde nye kvadratmeter, og der kommer pres på hele forsyningsinfrastrukturen.«

Flere passagerer og færre kWh

Københavns Lufthavne satte i 2012 det mål at skære 20 procent af energiforbruget inden 2020, og CO2-udledningen per passager skulle på samme tid højst være 1 kg CO2.

Allerede med udgangen af 2015 var lufthavnen mere end halvt i mål med besparelser på i alt 12 GWh. Besparelserne blev primært opnået ved hjælp af et projekt med grundvandskøling, indførelse af LED-lys og ventilationsudskiftning af næsten 70 anlæg til 20 nye højeffektive ventilationsanlæg.

Seneste skud på stammen er en investering på 20 millioner kroner i to nye varmepumper på i alt 2 MW i relation til grundvandskølingen, og den estimerede besparelse er næsten 9 GWh. Således er man i mål med de ambitiøse 2020-mål – tre år før tid.

Men i Lufthavnen har man ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene, bedyrer Niels Hunderup:
»Selvom vi har nået vores mål før tid, stopper arbejdet med energibesparelser ikke. Vi er nu i gang med at planlægge og analysere yderligere potentialer, således vi har en fremadrettet strategi klar sidst på året."

Udfordringer til hele driftsorganisationen

Lufthavnens mod til at investere i nye teknologier i stor skala i en drift, der er stærkt afhængig af sine tekniske installationer, er også noget af det, der vækker respekt i dommerkomiteen.

»At bygge nyt og renovere gammelt i én og samme proces, samtidig med at driften kører, kræver en stærk og fleksibel driftsorganisation,« siger Lars Thygesen.

Energichef Niels Hunderup medgiver, at det har været en stor opgave at koordinere de mange involverede:
»Bare varmepumpeprojektet har krævet, at en række afdelinger internt i lufthavnen har skullet samarbejde tæt, så driften kunne optimeres på de eksisterende installationer – og samtidig skulle vi være i stand til at levere både køl og varme til nye projekter på optimal vis«.

De øvrige nominerede til Energi- og miljøprisen 2017 var Stibo Printing Solution for en inspirerende indsats med kortlægning af energiforbrug og energieffektivisering, og ildsjælen Göran Wilke, der gennem 35 år har skubbet til hele energibranchens måde at tænke på.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge