Forside » Nyheder » Nyheder 

Energikommissionen fremlægger anbefalinger

Energikommissionen lægger op til ambitiøs dansk energipolitik – her og nu

Energikommissionen har færdiggjort sit arbejde, og formand Niels B. Christiansen har overdraget kommissionens rapport til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Hovedbudskaberne i rapporten er, at der er brug for en ambitiøs og langsigtet energipolitik allerede fra 2020, hvis målet om et lavemissionssamfund i 2050 skal nås. Energikommissionen ser regeringens 2030-mål for vedvarende energi og EU’s forpligtelse for CO2 som trædesten på vejen mod 2050.

For at sikre en effektiv omstilling er der ifølge energikommissionen behov for et paradigmeskifte i energipolitikken, hvor vi udnytter det gode fundament, som vi står på, men også tager højde for, at verden forandrer sig.

Markedsbaseret energipolitik

Energikommissionen peger på, at energipolitikken i højere grad skal være markedsbaseret, at støtten til vedvarende energi skal udfases i takt med at den bliver konkurrencedygtig, og at etablering af et smart energisystem er en forudsætning for, at vi kan integrere vedvarende energi i energisystemet, opretholde en høj forsyningssikkerhed og sikre grundlaget for nye vækstområder i Danmarks teknologieksport.

Om arbejdet og det videre forløb siger formand Niels B. Christiansen:
"Efter det seneste års arbejde i Energikommissionen står det klart, at der er behov for en ambitiøs energipolitik allerede fra 2020, hvis vi skal nå det langsigtede mål om et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi i 2050."

Mest mulig grøn omstilling for pengene

Regeringen hilser Energikommissionens rapport velkommen. Der er tale om et meget kvalificeret og ambitiøst arbejde, som har til formål at sikre, at Danmark får mest muligt ud af de globale udviklingstendenser og kan bibeholde positionen som grønt foregangsland.

"Det glæder mig meget, at Energikommissionen slĂĄr fast, at der ikke er et modsætningsforhold mellem at være ambitiøs og have fokus pĂĄ omkostningerne. Tværtimod. Det gælder jo om at indrette energi- og klimapolitikken pĂĄ en mĂĄde, sĂĄ vi fĂĄr mest mulig grøn omstilling for pengene.  Det er sund fornuft, og jeg synes, at Energikommissionen kommer med nogle gode og klare svar pĂĄ, hvordan vi skal tage de næste kloge skridt i Danmarks grønne omstilling," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren ser frem til den politiske proces, der gĂĄr i gang i de kommende mĂĄneder.

"Energikommissionens arbejde vil indgå som et væsentligt bidrag til de kommende måneders forberedelse af regeringens energiudspil, der vil blive lanceret i efteråret 2017 med henblik på forhandlinger om en ny energiaftale," siger Lars Chr. Lilleholt.

Hele rapporten kan hentes pĂĄ www.efkm.dk.

 

 

ENERGIKOMMISSIONENS ANBEFALINGER:
Effektive internationale energimarkeder skal sikre forsyningssikkerheden

 • Forsyningssikkerhed skal sikres via øget samarbejde over grænserne og baseres pĂĄ energy only-modellen.
 • Elmarkederne skal udvikles for at sikre konkurrence pĂĄ markedet for fleksibilitet.
 • Der skal gennemføres regulering af distributions- og transmissionsselskaberne, som har til formĂĄl at sikre effektiviseringer og reducerede tariffer.
 • EUÂ’s CO2-kvotehandelssystem skal styrkes.


Vedvarende energi skal udbygges pĂĄ markedsvilkĂĄr

 • Støtten til vedvarende energi skal udfases, i takt med at teknologierne kan klare sig pĂĄ markedsvilkĂĄr.
 • I overgangsperioden skal støtte tildeles pĂĄ baggrund af markedsbaserede udbud med udgangspunkt i et princip om teknologineutralitet.


Et integreret og fleksibelt energisystem skal sikre effektiv og stabil energiforsyning

 • Integration af det danske energisystem skal fremmes via øget elektrificering.
 • Konkrete initiativer skal sikre forberedelse af elbilens integration i energisystemet.
 • Et fleksibelt forbrug skal fremmes.
 • Den digitale udvikling skal udnyttes til at understøtte et effektivt energisystem.
 • Fjernvarmesystemet skal udnytte vedvarende energi og overskudsvarme.
 • Gassystemet har fortsat en rolle i den grønne omstilling.


Energieffektivisering skal fortsat være en afgørende del af løsningen

 • Energieffektiviseringer skal prioriteres, nĂĄr dette er mere omkostningseffektivt end udbygning af vedvarende energi.
 • Danmark skal arbejde for ambitiøse fælles EU-rammer, forpligtelser og standarder.
 • Energispareindsatsen skal omlægges med henblik pĂĄ at sikre en mere markedsbaseret og teknologineutral indsats.
 • Energieffektiviseringer af bygningsmassen og store produktionsanlæg skal gennemføres, samtidig med at der gennemføres andre forandringer.


Danmarks energiteknologiske førerposition skal styrkes

 • En national strategi skal sikre, at indsatsen er koordineret og har fælles strategisk sigte.
 • Energiforskningsmidlerne skal øges, og kontinuiteten i indsatsen skal sikres.
 • Der skal prioriteres flere unikke demonstrationsprojekter og testplatforme.


Indsatsen uden for kvoteomrĂĄdet skal have fokus pĂĄ omstilling af energisystemet

 • Omstilling af energisystemet skal være i fokus.
 • Omkostningseffektive tiltag uden for kvotesektoren skal igangsættes tidligt.
 • Indsatserne skal løbende revurderes.

 

 

Arkiv

April 2018

Lavere elvarmeafgift er fremsynet

Her er regeringens energiudspil

MARTEC tiltræder Danmarks nye Teknologipagt

Ă…rets Energikonference med fokus pĂĄ regeringens energiudspil

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder pĂĄ energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet