Forside » Nyheder » Nyheder 

Energiselskaberne nåede 116 pct. af spareforpligtigelsen i 2010

 

Resultaterne af energiselskabernes indberetninger for 2010 viser, at der blev realiseret besparelser i slutforbruget svarende til 116 pct. af den fastsatte målsætning.

Net- og distributionsselskaberne inden for el, varme, naturgas og olie har for 2010 indberettet realiserede energibesparelser på tilsammen 7.050 TJ eller ca. 2 milliarder kwh. Alle brancherne nåede deres sparemål, og samlet set udgjorde de opnåede besparelser 116 pct. af sparemålet.

Energiselskabernes samlede besparelser svarer til det gennemsnitlige energiforbrug i ca. 80.000 danske husholdninger.

Læs evt. mere her

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge