Forside » Nyheder » Nyheder 

Europa får brug for flere kul- og gaskraftværker samt affaldsforbrændingsanlæg

 

Flere af Europas kraftværker skal renoveres eller skrottes i de kommende år pga. slid.

Økonomi og behovet for energi kan betyde, at også nye kraftværker bliver kulfyrede.

 

De politiske intentioner om mere energiforsyning fra vedvarende energikilder (bl.a. vind og solenergi) samt genbrug af affald kan blive ændret til at Europa får flere kul- og gaskraftværker samt nye affaldsforbrændingsanlæg.

Årsagen hertil er økonomien og de faktiske behov for affaldshåndtering, el og varme. 

 

Antallet af udtjente fossile kraftværker og affaldsforbrændings anlæg vokser. De vil blive levetidsforlænget eller erstattet af nye anlæg.

 

Kul og gas er billigere end de vedvarende energikilder; dertil kommer at den planlagte udbygning med vedvarende energikilder ikke kan dække behovet for el og varme i Europa. Affaldsmængderne vil igen stige med den forventede markante udvikling i antallet af mennesker på kloden.

Ifølge en analyse fra Dansk Energi skal der alene de næste ni år i Europa bygges, hvad der svarer til 70 anlæg af 1.600 MW.

I Danmark har vi igennem mange år udviklet anlæg indenfor kraftvarme og fjernvarme. Den viden kan bruges til at sikre en mere effektiv udnyttelse af kul og gas. Dertil kommer viden og erfaring med afbrænding og genbrug af affald som kan danne grundlag for eksport til landene i bl.a. Europa.  

 

Vi kan som land vælge at arbejde for at udvikle såvel de vedvarende som de fossile energikilder for på den måde fortsat at bidrage til effektiv udnyttelse af energien. Den viden og erfaring vi har i Danmark om effektiv produktion og udnyttelse af energi og affald sælges til resten af verden svarende til eksport indtægter på mere end 60 mia. kr. årligt.

 

Maskinmestrenes Forening

 

Yderligere oplysninger:

Per Jørgensen, Formand

Telefon 40 52 11 53

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Dansk energiteknologi skal indtage verdenseliten

Maskinmestre tager diplomuddannelse i vedligehold

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen