Forside » Nyheder » Nyheder 

Europa får brug for flere kul- og gaskraftværker samt affaldsforbrændingsanlæg

 

Flere af Europas kraftværker skal renoveres eller skrottes i de kommende år pga. slid.

Økonomi og behovet for energi kan betyde, at også nye kraftværker bliver kulfyrede.

 

De politiske intentioner om mere energiforsyning fra vedvarende energikilder (bl.a. vind og solenergi) samt genbrug af affald kan blive ændret til at Europa får flere kul- og gaskraftværker samt nye affaldsforbrændingsanlæg.

Årsagen hertil er økonomien og de faktiske behov for affaldshåndtering, el og varme. 

 

Antallet af udtjente fossile kraftværker og affaldsforbrændings anlæg vokser. De vil blive levetidsforlænget eller erstattet af nye anlæg.

 

Kul og gas er billigere end de vedvarende energikilder; dertil kommer at den planlagte udbygning med vedvarende energikilder ikke kan dække behovet for el og varme i Europa. Affaldsmængderne vil igen stige med den forventede markante udvikling i antallet af mennesker på kloden.

Ifølge en analyse fra Dansk Energi skal der alene de næste ni år i Europa bygges, hvad der svarer til 70 anlæg af 1.600 MW.

I Danmark har vi igennem mange år udviklet anlæg indenfor kraftvarme og fjernvarme. Den viden kan bruges til at sikre en mere effektiv udnyttelse af kul og gas. Dertil kommer viden og erfaring med afbrænding og genbrug af affald som kan danne grundlag for eksport til landene i bl.a. Europa.  

 

Vi kan som land vælge at arbejde for at udvikle såvel de vedvarende som de fossile energikilder for på den måde fortsat at bidrage til effektiv udnyttelse af energien. Den viden og erfaring vi har i Danmark om effektiv produktion og udnyttelse af energi og affald sælges til resten af verden svarende til eksport indtægter på mere end 60 mia. kr. årligt.

 

Maskinmestrenes Forening

 

Yderligere oplysninger:

Per Jørgensen, Formand

Telefon 40 52 11 53

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Fremtidens transportmarked

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket

God proces sparer energi i bygninger

Fjernvarme falder til ny rekordlav pris

Ny dansk opfindelse renser vand med sollys

MARTEC godkendt til alle GWO-kurser

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Søfarende med virtual reality

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger