Forside » Nyheder » Nyheder 

Europa får brug for flere kul- og gaskraftværker samt affaldsforbrændingsanlæg

 

Flere af Europas kraftværker skal renoveres eller skrottes i de kommende år pga. slid.

Økonomi og behovet for energi kan betyde, at også nye kraftværker bliver kulfyrede.

 

De politiske intentioner om mere energiforsyning fra vedvarende energikilder (bl.a. vind og solenergi) samt genbrug af affald kan blive ændret til at Europa får flere kul- og gaskraftværker samt nye affaldsforbrændingsanlæg.

Årsagen hertil er økonomien og de faktiske behov for affaldshåndtering, el og varme. 

 

Antallet af udtjente fossile kraftværker og affaldsforbrændings anlæg vokser. De vil blive levetidsforlænget eller erstattet af nye anlæg.

 

Kul og gas er billigere end de vedvarende energikilder; dertil kommer at den planlagte udbygning med vedvarende energikilder ikke kan dække behovet for el og varme i Europa. Affaldsmængderne vil igen stige med den forventede markante udvikling i antallet af mennesker på kloden.

Ifølge en analyse fra Dansk Energi skal der alene de næste ni år i Europa bygges, hvad der svarer til 70 anlæg af 1.600 MW.

I Danmark har vi igennem mange år udviklet anlæg indenfor kraftvarme og fjernvarme. Den viden kan bruges til at sikre en mere effektiv udnyttelse af kul og gas. Dertil kommer viden og erfaring med afbrænding og genbrug af affald som kan danne grundlag for eksport til landene i bl.a. Europa.  

 

Vi kan som land vælge at arbejde for at udvikle såvel de vedvarende som de fossile energikilder for på den måde fortsat at bidrage til effektiv udnyttelse af energien. Den viden og erfaring vi har i Danmark om effektiv produktion og udnyttelse af energi og affald sælges til resten af verden svarende til eksport indtægter på mere end 60 mia. kr. årligt.

 

Maskinmestrenes Forening

 

Yderligere oplysninger:

Per Jørgensen, Formand

Telefon 40 52 11 53

 

 

 

Arkiv

Januar 2018

Fyns robotklynge runder 3.200 medarbejdere

55 nye maskinmestre dimitterer fra MARTEC

IT Sikkerhedskonference

Maersk og IBM går sammen om globale blockchain-løsninger

Nyt fiberkabel til USA øger muligheden for flere datacentre

Tre kandidater til Energi- og miljøprisen 2018

Første nye maskinmestre uddannet i Esbjerg

Overkapacitet til affaldsforbrænding indtil 2025

Havn har markant betydning for Kalundborg

Danmark i robot-top-10

Fleksibelt elforbrug giver plads til flere datacentre

Danmark sætter ny rekord i vind

Fjernvarmeprisen falder - indtil videre

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Stort potentiale for ny energi til droner