Forside » Nyheder » Nyheder 

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Ny rapport er godt nyt for den danske energibranche, siger Birger Lauersen, international chef i Dansk Fjernvarme.

 

 

 

Følges anbefalingerne i en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi, vurderer Dansk Fjernvarme.
 
Der er tilstrækkelige omkostningseffektive teknologier til at indfri et mål for 34 procent vedvarende energi i 2030. Det fastslår en rapport udarbejdet af International Agency for Renewable Energy, IRENA, som EU’s energikommisær Miguel Arias Cañete netop har præsenteret.
 
Rapporten fastslår også, at mulighederne inden for opvarmning og køling, som tegner sig for halvdelen af EUs energiforbrug, giver mulighed for at indfri mere end en tredjedel af potentialet for yderligere anvendelse af vedvarende energi. Det er godt nyt for den danske fjernvarmeindustri, der står stærkt på det europæiske marked for fjernvarmeteknologi.
 
- Når Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi og EUs energikommissær samstemmende peger på fjernvarme og fjernkøling som vigtige instrumenter i den grønne omstilling af vores europæiske energisystem, så er det godt nyt for den danske fjernvarmeindustri, siger Birger Lauersen, der er international chef i Dansk Fjernvarme og vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power og fortsætter:
 
- Den danske fjernvarmeindustri ligger forrest i det europæiske felt af virksomheder, der driver teknologiudviklingen inden for fjernvarme, siger den internationale chef og henviser til danske virksomheder som Danfoss, Grundfos, Kamstrup, Logstor og en lang række mindre danske industrivirksomheder.
 

Konkurrence skal ligestilles i Danmark

I rapporten fra IRENA beskrives fjernvarme som en af de mest effektive veje til at udbrede endnu mere vedvarende energi i opvarmnings- og kølesektoren. Det skyldes blandt andet, at det er langt lettere at regulere og omstille varmeproduktionen i et enkelt selskab, der blot har en varmeproduktion og dermed også blot en skorsten, end det er at få hvert enkelt hus med hver sin skorsten til at træffe det rigtige og miljørigtige valg.
 
- I realiteten er det fjernvarme og fjernkøling, der skal bringe den vedvarende energi ind i byerne, sådan som den har gjort i Danmark. Hvis vi i Danmark skal fortsætte den fornuftige udvikling, vi har haft med en kontinuerlig udbygning med fjernvarme, skal også de danske politikere løsne båndene, så vi kan få sidestillet konkurrencen til individuel opvarmning, der i dag trækker den grønne omstilling den gale vej, siger Birger Lauersen, der repræsenterer landets 400 fjernvarmeselskaber og fortsætter:
 
- Derfor bør fjernvarmeselskaberne få ophævet de forældede krav om, at de fortsat skal producere el og varme, og at en stor del af dem skal bruge naturgas. Den slags rigide krav er kun med til at gøre den grønne omstilling endnu dyrere end nødvendigt.
 
Den danske fjernvarmeindustri eksporterede i 2016 i alt for 6,7 milliarder kroner og fjernvarmesektoren beskæftigede i alt cirka 20.000 personer, primært indenfor industri og rådgivning. Sektoren forventer at øge eksporten i 2020 til cirka 8 milliarder kroner og i 2025 til cirka 11 milliarder kroner.

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico