Forside » Nyheder » Nyheder 

Finansloven for 2012 og pension

 

Loft over fradrag for ratepension – fuldt fradrag for livrenter

Fra 2012 vil det årlige skattefradrag på maksimum 100.000 kr. for ratepensioner nedsættes til 55.000 kr. Det gælder samlet for alle dine ratepensionsordninger.

 

Du kan dog fortsat indbetale til livsvarig livrente med fuld fradragsret. I PFA vil indbetalinger udover 55.000 kroner derfor fremover automatisk overgå til en livsvarig livrente.

Regeringen har udtalt, at de ønsker, at flere danskere sparer op med livsvarige ydelser, og de dermed kan forvente et provenu til staten på 1,5 mia. kr.

 

Sundhedsforsikringer beskattes

Fra 2012 beskattes arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Udgiften vil blive omkring 60-90 kr. om måneden.

 

Fradraget for formueforvaltningsomkostninger afskaffes

Fra 2012 vil beskatningen af pensionsmidler ændre sig fra at være en nettobeskatning til at være en bruttobeskatning af investeringsafkastet.

Det betyder, at det ikke længere er muligt at trække investeringsomkostningerne fra, inden skatten af årets afkast beregnes.

Regeringen forventer på baggrund af dette et provenu på 390 mio. kr. i 2012.

 

kilde og flere oplysninger: www.pfa.dk

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift