Forside » Nyheder » Nyheder 

Finansloven for 2012 og pension

 

Loft over fradrag for ratepension – fuldt fradrag for livrenter

Fra 2012 vil det årlige skattefradrag på maksimum 100.000 kr. for ratepensioner nedsættes til 55.000 kr. Det gælder samlet for alle dine ratepensionsordninger.

 

Du kan dog fortsat indbetale til livsvarig livrente med fuld fradragsret. I PFA vil indbetalinger udover 55.000 kroner derfor fremover automatisk overgå til en livsvarig livrente.

Regeringen har udtalt, at de ønsker, at flere danskere sparer op med livsvarige ydelser, og de dermed kan forvente et provenu til staten på 1,5 mia. kr.

 

Sundhedsforsikringer beskattes

Fra 2012 beskattes arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Udgiften vil blive omkring 60-90 kr. om måneden.

 

Fradraget for formueforvaltningsomkostninger afskaffes

Fra 2012 vil beskatningen af pensionsmidler ændre sig fra at være en nettobeskatning til at være en bruttobeskatning af investeringsafkastet.

Det betyder, at det ikke længere er muligt at trække investeringsomkostningerne fra, inden skatten af årets afkast beregnes.

Regeringen forventer på baggrund af dette et provenu på 390 mio. kr. i 2012.

 

kilde og flere oplysninger: www.pfa.dk

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger