Forside » Nyheder » Nyheder 

Finansloven for 2012 og pension

 

Loft over fradrag for ratepension – fuldt fradrag for livrenter

Fra 2012 vil det årlige skattefradrag på maksimum 100.000 kr. for ratepensioner nedsættes til 55.000 kr. Det gælder samlet for alle dine ratepensionsordninger.

 

Du kan dog fortsat indbetale til livsvarig livrente med fuld fradragsret. I PFA vil indbetalinger udover 55.000 kroner derfor fremover automatisk overgå til en livsvarig livrente.

Regeringen har udtalt, at de ønsker, at flere danskere sparer op med livsvarige ydelser, og de dermed kan forvente et provenu til staten på 1,5 mia. kr.

 

Sundhedsforsikringer beskattes

Fra 2012 beskattes arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Udgiften vil blive omkring 60-90 kr. om måneden.

 

Fradraget for formueforvaltningsomkostninger afskaffes

Fra 2012 vil beskatningen af pensionsmidler ændre sig fra at være en nettobeskatning til at være en bruttobeskatning af investeringsafkastet.

Det betyder, at det ikke længere er muligt at trække investeringsomkostningerne fra, inden skatten af årets afkast beregnes.

Regeringen forventer på baggrund af dette et provenu på 390 mio. kr. i 2012.

 

kilde og flere oplysninger: www.pfa.dk

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico