Forside » Nyheder » Nyheder 

Fire nye skibe skal sejle på metanol

 

MAN Diesel & Turbo skal levere nye metanol-drevne dual-fuel motorer til fire nybygninger.

 
Fire nye havgående fartøjer på 49.000 DWT skal sejle på metanol som brændstof. Der er tale om dual-fuel motorer udviklet af MAN Diesel & Turbo. De fire skibe vil blive leveret i 2019 og vil som fremdrivning have MAN B & W ME-LGI to-takts dual-fuel motorer, der kan anvende metanol, fuelolie, marine dieselolie og gasolie.
 
Kunderne til de fire nye metanol-drevne skibe er Waterfront Shipping Company Ltd (WFS), Marinvest / Skagerack Invest (Marinvest), IINO Kaiun Kaisha, Ltd. (IINO), Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) og NYK Group (NYK).
 
De fire nye skibe vil supplere syv allerede leverede metanoldrevne fartøjer chartret af WFS. Disse syv metanol-drevne skibe var de første, som blev bygget med MAN B & W ME-LGI to-takts duel-fuel-motorer, og de har opnået anerkendelse fra den maritime industri for deres brug af metanol som et miljøvenligt brændstof.
 
Som et sikkert, biologisk nedbrydeligt og rent brændstof er metanol et lovende alternativ som marine brændstof, der kan imødekomme nye og eksisterende miljøbestemmelser fra IMO, Den Internationale Søfartsorganisation, som kræver, at fartøjer reducerer emissionerne af svovloxid og nitrogenoxider. Ved at anvende metanol i stedet for konventionelle marine brændstoffer producerer fartøjerne betydeligt færre emissioner end konventionelle fartøjer.
 
- Vi er meget glade for at arbejde med Waterfront Shipping igen og denne innovative teknologi. Med syv motorer, der allerede er i drift, bekræfter denne nye ordre, at ME-LGI-konceptet er en moden teknologi. Siden denne dual-fuel motor kom på markedet i 2016, er prisen faldet betydeligt, hvilket gør den til en endnu mere attraktiv fremdrivningsmulighed. På grund af miljøgevinsterne og brugervenligheden ved at anvende metanol som brændstof er vi overbevist om, at ME-LGI vil fortsætte sin lovende udvikling, siger René Sejer Laursen, Promotions Manager, MAN Diesel & Turbo.

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico