Forside » Nyheder » Nyheder 

Fjernvarmekunderne sparer penge

I alt fĂĄr 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme. Foto: Nils Rosenvold.

 

De danske fjernvarmekunder har i gennemsnit sparet mere end 1.500 kroner pĂĄ deres varmeregning de seneste tre ĂĄr.

 
En ny analyse af fjernvarmeselskabernes priser, som Energitilsynet netop har offentliggjort, viser, at prisen pĂĄ fjernvarme det seneste ĂĄr er faldet med 0,7 procent. De seneste tre ĂĄr er prisen i gennemsnit faldet med 11 procent, svarende til 1.563 kroner pr. husstand.
 
- Er du en af de 3,5 millioner danskere, der får opvarmet stuen med fjernvarme, så er der, her på tærsklen til fyringssæson, ekstra god grund at være glad. Fjernvarmeselskaberne har igen i år reduceret priserne og gjort fjernvarmen billigere for forbrugerne, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.
 

Prisfald på trods af stigende priser på brændsler

Ifølge Dansk Fjernvarme skyldes prisfaldet både, at selskaberne er blevet mere effektive og investeringer i ny teknologi begynder at slå igennem. Flere fjernvarmeselskaber har blandt andet indført ændrede priser, der skal få forbrugerne til at udnytte varmen bedre, inden den sendes retur til fjernvarmeselskabet.
 
- De mange fjernvarmeselskaber lægger en stor indsats i at sikre billigere og mere bæredygtig fjernvarme. Det er det vores kunder og ejere efterlyser. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at vi leverer på det, vi bliver målt og vejet på, siger Kim Mortensen.
 
Prisen på fjernvarme er det seneste år reduceret på trods af, at det er blevet dyrere for fjernvarmeselskaberne at indkøbe brændsler såsom naturgas og bæredygtig biomasse. Prisen på naturgas, der udgør 24 procent af selskabernes brændsler, har i samme periode været stigende, og prisen på biomasse, såsom træpiller, flis og halm, der udgør mere end 33 procent af selskabernes brændsler, har været konstant eller svagt stigende.
 

Selskaberne vil mere grøn omstilling

Mens prisen på fjernvarme er faldet med 11 procent de seneste tre år, har fjernvarmeselskaberne investeret i grøn omstilling, og andelen af vedvarende energi er i samme periode steget fra 47 procent til mere end 51 procent.
 
En af de billigste måder at øge andelen af vedvarende energi i fjernvarmen er ved i højere grad at udnytte den stigende mængde overskudsvarme, der kommer fra industrien og snart også kommer fra de mange datacentre.
 
  • Der er ingen tvivl om, at vi skal videre med den grønne omstilling. Desværre stĂĄr en række afgifter i vejen for at vi kan udnytte den stigende mængde overskudsvarme, siger Kim Mortensen og fortsætter:
  • Det er særligt elafgiften til kollektive varmepumper, der stĂĄr i vejen for at vi kan fĂĄ overskudsvarmen ud i stuerne i stedet for op til fuglene.
 

Fakta om fjernvarmestatistikken

  • Den gennemsnitlige varmepris for et standardhus pĂĄ 130 kvm er faldet fra 14.268 kroner i 2014 til 12.705 kroner i 2017.
  • Prisen pĂĄ fjernvarme er i gennemsnit faldet med 1.563 kroner eller hvad der svarer til 11 procent de seneste tre ĂĄr.
  • Samlet set har fjernvarmeselskaberne reduceret deres omkostninger med mere end 2 milliarder kroner de seneste tre ĂĄr.
  • Alene sidste ĂĄr er prisen i gennemsnit faldet med 0,7 procent.
  • I den samme periode, hvor fjernvarmeselskaberne har reduceret forbrugernes pris med 0,7 procent, har prisen pĂĄ brændsler, sĂĄsom naturgas og bæredygtig biomasse, der tilsammen udgør 57 procent af det samlede brændselsmiks, været stigende.
 
Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.
 
Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.

 

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform