Forside » Nyheder » Nyheder 

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

 

Fjernvarmeselskaberne vil i 2017 investere 6 milliarder kroner i forsyningssikkerhed og grøn omstilling, viser rundspørge hos Dansk Fjernvarmes medlemmer.

 

En ny rundspørge foretaget af Dansk Fjernvarme blandt organisationens knap 400 medlemmer viser, at selskaberne de kommende tre ür vil investere for mindst 15,5 milliarder kroner.

 

Nür de danske fjernvarmeselskaber investerer, sker det med fokus pü forsyningssikkerhed, billigere priser til forbrugerne og grøn omstilling. Og Dansk Fjernvarme vurderer da ogsü, at selskaberne vil lÌgge deres investeringer inden for de tre faktorer.

 

- Øverst pü fjernvarmeselskabernes to-do liste stür, at de skal investere i forsyningssikkerhed, billigere priser og i grøn omstilling. Hvad enten der er tale om nyinvesteringer eller investeringer i vedligehold, sü er det med forbrugerne for øje, sü vi kan fastholde en fjernvarme, der ogsü efter international standard er helt i top, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

 

Usikkerhed om investeringer fra 2019

I 2017 og 2018 forventer landets fjernvarmeselskaber at investere for omkring 6 milliarder kroner hvert ür. Men pü lidt lÌngere sigt er der noget usikkerhed omkring investeringslysten og ambitionsniveauet. Opgørelsen viser, at investeringerne i 2019 falder til under 4 milliarder kroner.

 

Vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke vurderer, at faldet kan skyldes to faktorer:

- Det kan skyldes, at fjernvarmeselskaberne endnu ikke har fuldt overblik over deres investeringsplaner for 2019. Men en del af forklaringen er ogsü, at der er usikkerhed om investeringsbetingelserne i 2019 og frem. Det er üret, hvor grundbeløbet er bortfaldet. Og der er stadig politisk usikkerhed omkring, hvilke rammevilkür selskaberne har derefter, siger Kim Behnke.

 

Fjernvarmen breder sig

En del af investeringerne skal dog ogsü gü til at udvide det danske fjernvarmenet. Ifølge rundspørgen har mere end hvert tredje medlem hos Dansk Fjernvarme planer om at udvide forsyningsnettet inden for de kommende tre ür. I alt planlÌgger selskaberne at lÌgge 900 km nye fjernvarmerør.

 

- I forhold til hvor mange husstande, det drejer sig om, vurderer jeg, at det sammenlagt er omkring 52.000, oplyser Kim Behnke. Men han forventer, at det reelle tal vil vÌre højere.

 

- Vi ved fra Danmarks Statistik, at udbygningen af fjernvarmenettet de seneste fire ĂĽr har ligget pĂĽ omkring 20.000 nye husstande hvert ĂĽr. Den udvikling, forventer vi, vil fortsĂŚtte, og at selskaberne fortsat bĂĽde vil konvertere eksisterende byggeri til fjernvarme og udvide med fjernvarme i nybyggeri, lyder vurderingen fra Kim Behnke.

Om udbygning af fjernvarme

- Antallet af danske husstande med fjernvarme er siden 2014 steget fra 1,6 mio. til 1,7 mio., hvilket svarer til 64 procent af de danske husstande.

-Siden 2014 har omkring 20.000 husstande hvert ĂĽr fĂĽet fjernvarme.

- Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dĂŚkker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent af fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

- I alt fĂĽr 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

- Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.

 

 

 

 

Arkiv

April 2018

Hold fast i stĂŚrkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder pĂĽ energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle ür endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vĂŚkst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brÌndselsceller

Har du styr pĂĽ dine kritiske mĂĽlinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen