Forside » Nyheder » Nyheder 

Fjernvarmen sætter grøn rekord

 

Aldrig tidligere har så stor en andel af fjernvarmen været produceret på grøn energi, såsom solvarme, bæredygtig biomasse og nedbrydeligt affald. Ny opgørelse viser, at 60 procent af fjernvarmen er grøn.

I løbet af de seneste ti år har en lang række centrale kraftværker i de store byer og decentrale kraftværker investeret i renere teknologier til varmeproduktion. Omstillingen i fjernvarmen, der i dag opvarmer flere end 1,6 millioner danske hjem, er især gået i retning af mere vedvarende energi fra bæredygtig biomasse med flis og træpiller som primære brændsler.

»Vi har de seneste ti år oplevet, at der er kommet langt mere politisk fokus på, at fjernvarmen skal omstille sin produktion til miljøvenlige brændsler, og at vedvarende energi er blevet markant mere konkurrencedygtigt på priserne,« siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Kul og olie udgår

Den grønne omstilling i fjernvarmen, der i dag har mere end 50 procent vedvarende energi i rørene - og 60 procent miljøvenlig energi, hvis man medregner biomasse andelen af affald - er især sket på bekostning af opvarmning med olie og kul. I perioden fra 2005 til 2015 er andelen af olie faldet med 72 procent, og andelen af kul i opvarmning er faldet med 23 procent.

Udviklingen glæder Dansk Fjernvarme, der gerne ser, at andelen af vedvarende energi øges i de kommende år gennem store solvarmeanlæg og udbygning med eldrevne varmepumper. Solens energi og el-til-varme anses ikke for at være brændsler, hvorfor den grønne omstilling går endnu hurtigere.

Der skal sættes strøm til varmen

Varmepumper vil blandt andet kunne udnytte overskudsvarme fra industrien, der ellers blæses ud til fuglene. Når fjernvarmeselskaberne endnu ikke investerer i store eldrevne varmepumper skyldes det, at den el, der skal bruges til at drive varmepumpen, er belagt med PSO og en række afgifter, der skævvrider konkurrencen mellem varmepumper og andre alternative varmekilder i fjernvarmen. Udfasning af PSO og den nye energispareaftale åbner nye muligheder for varmepumperne.

 

»I dag udgør varmepumper blot en forsvindende lille del af de opvarmningsmuligheder, fjernvarmen benytter sig af. Det forventer vi vil ændre sig, men alt for langsomt. Folketinget bør følge Klimarådets anbefaling om at sænke elafgiften for varmepumper, så de kan bruge mere miljøvenlig el fra vindkraften til vedvarende fjernvarme,« siger Kim Behnke.


1,6 millioner danske husstande, eller cirka 64 procent af alle danske hjem, har i dag fjernvarme, der produceres af de cirka 400 fjernvarmeselskaber.

 

 

 

Arkiv

Januar 2018

Fyns robotklynge runder 3.200 medarbejdere

55 nye maskinmestre dimitterer fra MARTEC

IT Sikkerhedskonference

Maersk og IBM går sammen om globale blockchain-løsninger

Nyt fiberkabel til USA øger muligheden for flere datacentre

Tre kandidater til Energi- og miljøprisen 2018

Første nye maskinmestre uddannet i Esbjerg

Overkapacitet til affaldsforbrænding indtil 2025

Havn har markant betydning for Kalundborg

Danmark i robot-top-10

Fleksibelt elforbrug giver plads til flere datacentre

Danmark sætter ny rekord i vind

Fjernvarmeprisen falder - indtil videre

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Stort potentiale for ny energi til droner