Forside » Nyheder » Nyheder 

Flere nyuddannede maskinmestre og fortsat attraktive beskæftigelsesmuligheder

Dimission på Maskinmesterskolen København i juni. I alt er 578 uddannet i 2017.

 

Der er mangel på maskinmestre, selvom der aldrig er blevet uddannet flere end nu. Antallet af nyuddannede maskinmestre nåede i 2017 samme rekordhøje antal som i 2016, viser tal fra Maskinmestrenes Forening.

I 2017 dimitterede 578 maskinmestre - et tal, der stort set er identisk med de 580, der blev uddannet året før. Tallene er tredoblet siden 2008.

»Stigningen afspejler, at antallet af maskinmesterstuderende er mere end tredoblet på ni år. I 2008 var antallet af studerende cirka 800, og det tal er steget til cirka 3.000 i 2017. Vi forventer, at antallet af studerende skal fordobles til 6.000, for at opfylde arbejdsmarkedets stigende behov for tekniske kompetencer på det globale arbejdsmarked,« siger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste polytekniske uddannelse. Uddannelsen er en internationalt anerkendt og SU-berettiget videregående uddannelse på professionsbachelorniveau.

Attraktive beskæftigelsesmuligheder
Beskæftigelsessituationen for maskinmestre er fortsat attraktiv såvel til søs som på land. Rederierne og den maritime branche efterspørger danske maskinmestre - især i kraft af maskinmestrenes ledelsesmæssige, maskintekniske og el-tekniske kompetencer. Den høje beskæftigelse afspejler sig også i de seneste ledighedstal, hvor maskinmestrenes ledighedsprocent er på cirka to procent.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder på energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vækst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brændselsceller

Har du styr på dine kritiske målinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen