Forside » Nyheder » Nyheder 

Flere nyuddannede maskinmestre og fortsat attraktive beskæftigelsesmuligheder

Dimission på Maskinmesterskolen København i juni. I alt er 578 uddannet i 2017.

 

Der er mangel på maskinmestre, selvom der aldrig er blevet uddannet flere end nu. Antallet af nyuddannede maskinmestre nåede i 2017 samme rekordhøje antal som i 2016, viser tal fra Maskinmestrenes Forening.

I 2017 dimitterede 578 maskinmestre - et tal, der stort set er identisk med de 580, der blev uddannet året før. Tallene er tredoblet siden 2008.

»Stigningen afspejler, at antallet af maskinmesterstuderende er mere end tredoblet på ni år. I 2008 var antallet af studerende cirka 800, og det tal er steget til cirka 3.000 i 2017. Vi forventer, at antallet af studerende skal fordobles til 6.000, for at opfylde arbejdsmarkedets stigende behov for tekniske kompetencer på det globale arbejdsmarked,« siger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste polytekniske uddannelse. Uddannelsen er en internationalt anerkendt og SU-berettiget videregående uddannelse på professionsbachelorniveau.

Attraktive beskæftigelsesmuligheder
Beskæftigelsessituationen for maskinmestre er fortsat attraktiv såvel til søs som på land. Rederierne og den maritime branche efterspørger danske maskinmestre - især i kraft af maskinmestrenes ledelsesmæssige, maskintekniske og el-tekniske kompetencer. Den høje beskæftigelse afspejler sig også i de seneste ledighedstal, hvor maskinmestrenes ledighedsprocent er på cirka to procent.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform