Forside » Nyheder » Nyheder 

Flere nyuddannede maskinmestre og fortsat attraktive beskæftigelsesmuligheder

Dimission på Maskinmesterskolen København i juni. I alt er 578 uddannet i 2017.

 

Der er mangel på maskinmestre, selvom der aldrig er blevet uddannet flere end nu. Antallet af nyuddannede maskinmestre nåede i 2017 samme rekordhøje antal som i 2016, viser tal fra Maskinmestrenes Forening.

I 2017 dimitterede 578 maskinmestre - et tal, der stort set er identisk med de 580, der blev uddannet året før. Tallene er tredoblet siden 2008.

»Stigningen afspejler, at antallet af maskinmesterstuderende er mere end tredoblet på ni år. I 2008 var antallet af studerende cirka 800, og det tal er steget til cirka 3.000 i 2017. Vi forventer, at antallet af studerende skal fordobles til 6.000, for at opfylde arbejdsmarkedets stigende behov for tekniske kompetencer på det globale arbejdsmarked,« siger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste polytekniske uddannelse. Uddannelsen er en internationalt anerkendt og SU-berettiget videregående uddannelse på professionsbachelorniveau.

Attraktive beskæftigelsesmuligheder
Beskæftigelsessituationen for maskinmestre er fortsat attraktiv såvel til søs som på land. Rederierne og den maritime branche efterspørger danske maskinmestre - især i kraft af maskinmestrenes ledelsesmæssige, maskintekniske og el-tekniske kompetencer. Den høje beskæftigelse afspejler sig også i de seneste ledighedstal, hvor maskinmestrenes ledighedsprocent er på cirka to procent.

 

 

 

Arkiv

December 2017

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger

Robotter skal sortere storskraldet

Verdens største litium-ion batteri taget i brug

Hele verden som arbejdsplads

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

November 2017

Markant vækst på Esbjerg-Fanø-ruten

Flere tager genvejen Spodsbjerg-Tårs

Eksportsucces i praksis

Vi skal i gang med 3D-print nu

Robotterne vil skabe vores jobs i fremtiden