Forside » Nyheder » Nyheder 

Folketinget bremser væksten og forringer konkurrenceevnen

 

Partierne i folketinget vil sikre dansk vækst og konkurrenceevne globalt og mener at Danmark fortsat skal være blandt de rigeste lande i verden. Folketingets beslutninger kan få den modsatte effekt, mener Maskinmestrenes Forening.
 
- Finansloven for 2011 hænger ikke sammen med ambitionen om at gøre Danmarks til en førende global aktør på det teknologiske område eller blive nr. et i Europa som søfartsnation, siger formand Per Jørgensen, Maskinmestrenes Forening.
 
Årsagen er kvoter for optaget på uddannelserne til maskinmester og skibsofficer.
 
I den nye finanslov har Folketinget valgt at indføre kvoter og dermed loft for antallet af studerende på uddannelserne til maskinmester og skibsofficer. Det har Danmark som samfund ikke råd til, fordi der i de kommende år vil være en stærkt stigende efterspørgsel på maskinmestrenes og skibsofficerernes kompetencer på grund af vækst i en række brancher – herunder offshore og den maritime sektor generelt.
 
Tirsdag 22. februar skal økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen i samråd på baggrund af Maskinmestrenes Forenings henvendelse til folketingets medlemmer om risikoen for at besparelser på uddannelser kan medvirke til at bremse væksten. Det er Folketingets Uddannelsesudvalg, der har bedt Brian Mikkelsen om bl.a. at redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage for at undgå mangel på maskinmestre og skibsofficerer.
 
I de seneste år er antallet af studerende på landets maskinmesterskoler og maritime uddannelsescentre mere end fordoblet, og på trods af finanskrisen er efterspørgslen efter maskinmestre og skibsofficerer stor og vil være stærkt stigende i de kommende år til opgaver inden for ledelse, energi, miljø, drift, vedligehold, salg, projektstyring mv. i såvel den offentlige som den private sektor.
 
Maskinmestrenes Forening mener, at der i stedet skal uddannes flere danske maskinmestre og skibsofficerer for på den måde at styrke i Danmarks samlede maritime kompetencer - især fordi flere rederier overvejer at etablere sig i Danmark.
 
Formand Per Jørgensen opfordrer ministeren og folketinget til at afsætte de nødvendige midler til uddannelse af arbejdskraft til at sikre den fremtidige vækst og ophæve beslutningen om kvoter samt indgå i dialog med de søfarendes organisationer om, hvilke ændringer i rammebetingelser, der kan fremme dansk søfart.

- Der er behov for en national strategi for den maritime sektor, der fortsat kan sikre danske søfarende beskæftigelsen i handelsflåden nu og i fremtiden samtidig med, at rammebetingelser for rederierne er attraktive, således at flere rederier etableres i Danmark til gavn for beskæftigelsen såvel på land som til søs, siger Per Jørgensen.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift