Forside » Nyheder » Nyheder 

Formel certificering - eller egen model?

»Ved at følge standardens krav kan vi blive godt rustet til de strategiske mål, der er sat,« siger Jørgen Eigaard Hansen.

 

Afdelingsleder Jørgen Eigaard Hansen, VEKS, deltager på 1. hold af Asset Management-modulet hos Videncenter for Drift og Vedligehold – for at lære ISO 55001-standarden bedre at kende.

 

Skal, skal ikke? Det er spørgsmålet, som flere og flere virksomheder stiller sig, når det gælder en eventuel certificering efter ISO 55001-standarden for Asset Management. En af de virksomheder er VEKS, der har ansvaret for varmetransmissionen i en række københavnske omegnskommuner. I alt 135 km transmissionsnet med 70 vekslerstationer og ventilbygværker, 29 spidslastcentraler og 14 pumpestationer. En infrastruktur der de seneste fem år er investeret yderligere omtrent en milliard kroner i.

Daglig vedligeholdsansvarlig for transmissionsnettet er Jørgen Eigaard Hansen, der har en baggrund som maskinmester.

»Jeg er primært ansvarlig for vedligehold af vores varmetransmissionsnet, men er også kommet med i den mere strategiske proces for VEKS. Asset management er et af punkterne i vores overordnede strategi. Det er endnu ikke besluttet, om vi skal i gang med en egentlig certificering, eller om vi laver vores egen model inspireret af 55001-standarden. Derfor er jeg nu i gang med Asset Management-modulet hos Videncenter for Drift og Vedligehold for at blive bedre rustet til den videre proces,« siger Jørgen Eigaard Hansen, som har 16 medarbejdere i sin afdeling.

Asset Management-modulet udbydes af VIA, og undervisningen foregĂĄr hos Videncenter for Drift og Vedligehold pĂĄ Fredericia Maskinmesterskole.

 

Risikovillighed

Kan det betale sig at gĂĄ efter en fuld certificering, eller skal VEKS finde sin egen model for en mere systematisk og standardiseret tilgang til sit vedligehold?

»Forsyningssektoren står over for krav om effektiviseringer. Det er der vist ingen tvivl om. Vi må imødese øgede politiske krav til at løse vores kerneopgaver mere effektivt. Man kan så vente på, at kravene bliver mere konkret udmøntet, eller man kan allerede nu starte processen med at finde områder i sin virksomhed, hvor man kan blive mere effektiv. Her er asset management og vedligehold områder, vi kigger på,« siger Jørgen Eigaard Hansen, som tidligere har taget en diplomuddannelse i vedligehold.

»Vores tilskyndelse er, at jo hurtigere vi selv optimerer vores processer, desto mere får vi selv lov at bestemme på den længere bane. Asset Management handler strategisk ikke kun om vedligehold, men lige så meget om at analysere og vurdere risikoprofilerne for sine anlæg, og dermed også sin investeringsstrategi. Hvor store risici er man villig til at tage, når det gælder forsyningssikkerhed? Her er risikovillighed et centralt begreb. Hvor meget kan man effektivisere, uden at det går ud over det ønskede serviceniveau og forsyningssikkerheden? Måske er en fuld certificering for ressourcekrævende en løsning til vores behov og til vores risikoprofil. Måske kan vi lave en tilpasset version, hvor vi følger så meget af standarden, som det giver mening for os, men uden den formelle certificering og alle de krav, der følger med, for eksempel at man skal gennem eksterne audits,« siger Jørgen Eigaard Hansen.

 

Læs hele artiklen her.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge