Forside » Nyheder » Nyheder 

Forsinkelsesbassiner giver rent havnevand

Pumpestation Kløvermarken har en kapacitet på 32.000 kubikmeter vand i timen.

 

Københavns Havn skal være så ren, at man kan bade i den. Derfor bruger HOFOR store forsinkelsesbassiner til spildevandet ved skybrud, så kloaker og rensningsanlæg kan følge med.

 

Når ekstreme skybrud sætter kloakkerne under pres, kan det være svært at få plads til både spildevand og regnvand i det københavnske kloaksystem. I værste tilfælde vil der komme fortyndet spildevand ud i Københavns Havn. For at minimere behovet for denne nødløsning er der i tidens løb etableret tolv underjordiske forsinkelsesbassiner i det københavnske kloaknet. Her opsamles overskydende vand fra kloakkerne, når rørene sættes under pres ved skybrud.

 

»Der er stadig fælles kloakering i det meste af København, så kloaknettet skal håndtere både spildevand og regnvand. På sigt vil spildevand og regnvand nok blive mere skilt ad end i dag, men foreløbig skal vi kunne håndtere regnvandet i kloaknettet. Derfor er der brug for forsinkelsesbassiner til at håndtere de mere ekstreme regnhændelser,« siger Johnny Pedersen, maskinmester og sektionsleder hos HOFOR med arbejdsplads på den 115 år gamle Pumpestation Kløvermarken på Amager. Her er han daglig leder for 21 medarbejdere på pumpestationen.

 

Det meste spildevand fra København føres til renseanlægget Lynetten på Amager. Det er Pumpestation Kløvermarken, som pumper kloakvandet det sidste stykke ud til rensning på Lynetten. Pumpestationen har været i drift i 115 år, siden den blev færdiggjort i 1901. Nu er en ny pumpestation ved at blive bygget på samme adresse. Den skal stå klar i 2019. På pumpestationen arbejder flere maskinmestre med den daglige drift af det københavnske kloaksystem.

 

Fire lukkedage i havnebassiner

I København er der cirka 80 pumpestationer i kloaknettet som sørger for at sende spildevand mod renseanlæggene. Ved skybrud kan regnvandsmængderne blive så store, at der ikke er plads i kloakrør, ved pumpestationer og i renseanlæg. Derfor er der i årenes løb etableret mulighed for, at vandet i kloakkerne har en overløbsmulighed. Ved et vist niveau kan vandet løbe over i forsinkelsesbassinerne, hvor det bliver opbevaret, indtil der igen er plads i kloaknettet. Hvis der opstår et så stort pres på kloakkerne, at der heller ikke er plads i forsinkelsesbassinerne, vil vandet blive ledt urenset ud til åbent vand, blandt andet i Københavns Havn.

 

»Kloaknettet er konstrueret, så spildevandet i de ekstreme nedbørssituationer kan løbe i havnen, før der kommer vand i kældre. Så kan det være, at man må leve med et par lukkedage for badning i havnen, hvis alternativet er vand i de københavnske kældre,« siger maskinmester Torben Kristensen, som er ansvarlig for driftsovervågning og andre opgaver på Pumpestation Kløvermarken.

 

I badesæsonen 2015 var der fire dage, hvor havnebassinerne var lukket på grund af for dårlig vandkvalitet.

 

»Jeg synes, der er grund til at være stolt over, at vi har vand i Københavns Havn, der er så rent, at man kan bade i det. Hvis man kigger tilbage i tiden, var Københavns Havn sundhedsfarlig at bade i. Nu er vandet i havnen så rent, at man både kan bade og fange fisk. Den indsats, der er gjort for at få rent vand i havnen, betyder, at byen nu i langt højere grad kan udnyttes til både rekreative formål og store sportsarrangementer,« siger Johnny Pedersen.

 

Fakta

12 forsinkelsesbassiner i København

  • 12 forsinkelsesbassiner er etableret.
  • Samlet kapacitet: 220.000 m3 (svarer til 88 olympiske bassiner).
  •  Det første havnebad ĂĄbnede i 2002 – siden er flere havnebade ĂĄbnet.
  •  Siden 2005 har det været tilladt at spise de fisk, man fanger i havnen.
  •  Det største forsinkelsesbassin hedder Colosseum og kan rumme 30 millioner liter vand – bassinet fyldes op pĂĄ en halv time.
  •  I sæsonen 2015 mĂĄtte badebassinerne i Københavns Havn lukke fire dage pĂĄ grund af forurening af havnevandet.

 

Læs hele artiklen her.

 

Hvis man vil finde maskinmestrene pĺ Pumpestation Klřvermarken, skal man bare gĺ efter skiltene.

Hvis man vil finde maskinmestrene på Pumpestation Kløvermarken, skal man bare gå efter skiltene.

 

 

Arkiv

August 2017

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly

Turboladere fra ABB om bord på Kinas største containerskibe