Forside » Nyheder » Nyheder 

Forslag til lovændringer i høring på søfartsområdet

 

Erhvervsministeriet (Søfartsstyrelsen) har sendt forslag til ændringer af forskellige søfartslove i høring.

Fristen for kommentarer er sat til den 16. februar.

Lovforslaget omfatter bl.a.:

- at nationalitetskravet til danske skibsførere i danske skibe ophæves.

- at udenrigsfradraget (sømandsskatte fradraget for søfarende, der sejler langfart uden for DIS) hæves fra 56.900 kr. til 105.000 kr.).

- at der etableres en social pulje på 1,8 mio. kr. til efterladte søfarende i danske havne til hjemrejse, kost mv. for udenlandske søfolk, der ikke har andre muligheder for at få betalt hjemrejsen ved f.eks. konkurs.

- at statens bidrag til Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd overtages af rederierne, det forventes at give staten en besparelse på ca. 5 mio. kr. årligt.
 
Kilde: Søfartsstyrelsen

 

2011.02.04, Lovforslag

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift