Forside » Nyheder » Nyheder 

Forslag til lovændringer i høring på søfartsområdet

 

Erhvervsministeriet (Søfartsstyrelsen) har sendt forslag til ændringer af forskellige søfartslove i høring.

Fristen for kommentarer er sat til den 16. februar.

Lovforslaget omfatter bl.a.:

- at nationalitetskravet til danske skibsførere i danske skibe ophæves.

- at udenrigsfradraget (sømandsskatte fradraget for søfarende, der sejler langfart uden for DIS) hæves fra 56.900 kr. til 105.000 kr.).

- at der etableres en social pulje på 1,8 mio. kr. til efterladte søfarende i danske havne til hjemrejse, kost mv. for udenlandske søfolk, der ikke har andre muligheder for at få betalt hjemrejsen ved f.eks. konkurs.

- at statens bidrag til Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd overtages af rederierne, det forventes at give staten en besparelse på ca. 5 mio. kr. årligt.
 
Kilde: Søfartsstyrelsen

 

2011.02.04, Lovforslag

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger