Forside » Nyheder » Nyheder 

Forslag til lovændringer i høring på søfartsområdet

 

Erhvervsministeriet (Søfartsstyrelsen) har sendt forslag til ændringer af forskellige søfartslove i høring.

Fristen for kommentarer er sat til den 16. februar.

Lovforslaget omfatter bl.a.:

- at nationalitetskravet til danske skibsførere i danske skibe ophæves.

- at udenrigsfradraget (sømandsskatte fradraget for søfarende, der sejler langfart uden for DIS) hæves fra 56.900 kr. til 105.000 kr.).

- at der etableres en social pulje på 1,8 mio. kr. til efterladte søfarende i danske havne til hjemrejse, kost mv. for udenlandske søfolk, der ikke har andre muligheder for at få betalt hjemrejsen ved f.eks. konkurs.

- at statens bidrag til Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd overtages af rederierne, det forventes at give staten en besparelse på ca. 5 mio. kr. årligt.
 
Kilde: Søfartsstyrelsen

 

2011.02.04, Lovforslag

 

 

Arkiv

Marts 2018

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel