Forside » Nyheder » Nyheder 

Fortsat positiv tilgang til maskinmesteruddannelsen

Interessen for at uddanne sig til maskinmester er fortsat stigende.

Fire af de fem maritime uddannelsesinstitutioner har oplevet et større optag i 2016 end i 2015. Størst er væksten på Maskinmesterskolen København med en fremgang på ni procent i antal studerende, mens MARTEC har oplevet et beskedent fald på tre procent.

Der er i alt optaget 776 nye studerende til de videregående maritime uddannelser, hvilket er en samlet stigning på seks procent i forhold til 2015. Af de 776 optagne er 742 Maskinmestre og 15 er duale skibsofficerer. De 160 studerende, der er optaget på SIMAC, udgøres af 126 maskinmestre, 15 duale studerende og 19 skibsførere.

 

Maskinmesterskolen i København har åbnet en værkstedsskole på Bornholm, og  her er optaget 11 nye maskinmesterstuderende.

Aarhus Maskinmesterskole fortsætter med at uddanne maskinmestre via fjern

studie og har denne gang optaget 17, der tager deres uddannelse via e-læring.

 

Der går ca. 3.000 maskinmesterstuderende på landets maskinmesterskoler. 

 

Tabel viser udviklingen siden 2014 fordelt på de enkelte maskinmesterskoler

 

 

 

 

2014

2015

2016

Ændring i 2015-2016, antal

Ændring i 2015-2016, procent

Maskinmesterskoler samlet

739

734

776

42

6%

Fredericia Maskinmesterskole

99

105

113

8

8%

MARTEC, Frederikshavn

86

101

98

-3

-3%

Maskinmesterskolen

København

126

129

141

12

9%

SIMAC, Svendborg

140*

150*

160*

10

7%

Aarhus Maskinmesterskole

288

249

264

15

6%

*tallene fra SIMAC indeholder maskinmestre, duale skibsofficerer og skibsførere.

 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, optag via KOT. 2016


 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge