Forside » Nyheder » Nyheder 

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

 

Der arbejdes på at skabe yderligere vækst i den danske maritime sektor gennem bl.a. videreuddannelses tilbud til maskinmestre.

 

En arbejdsgruppe for "Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse" har  evalueret den udarbejdede rapport i forhold til Den Danske Maritime Fonds oprindelige kommissorium. Desuden har arbejdsgruppen diskuteret opfølgning af rapportens anbefalinger.

 

Læs rapporten HER

 

Rapporten samt de maritime industriers stærke interesse og vilje til engagement i ingeniøruddannelserne er blevet meget positivt modtaget af DTU og SDU, som udtaler:


Dekan Martin P. Bendsøe, DTU: ”Det gør selvfølgelig indtryk hos DTU, at den maritime branche ønsker at engagere sig i vores undervisning med tilbud om virksomhedscases, praktik, data og ikke mindst en erklæring om potentielt at kunne ansætte langt flere maskinmestre og ingeniører med maritime kompetencer. Vi ser derfor frem til et tættere samarbejde om yderligere erhvervsrettet og forskningsbaseret undervisning, som sigter mod den stærke maritime industri”.

 

Dekan Per Michael Johansen, SDU: ”Syddansk Universitet, SDU, har stor fokus på tværfaglig og tværfakultær forskning. SDU ser derfor en oplagt mulighed i at medvirke til at etablere en uddannelse fokuseret på de tværdisciplinære kompetencer, som erhvervet efterspørger. SDU har allerede i dag flere ingeniøruddannelser, der kombinerer de teknisk og naturvidenskabelige kernekompetencer med elementer fra sundheds-, samfunds- og humanistiske discipliner.

 

Erhvervet udtrykker ligeledes behov for et kompetenceløft på driftssiden, og SDU medvirker gerne til at analysere muligheden for en opkvalificering af maskinmestre og navigatører til en master- eller kandidatgrad, hvor den værdifulde praktiske erfaring sammen med øgede teoretiske kompetencer kan udgøre grundlaget for fremtidens medarbejdere”.

 

Arbejdsgruppens deltagere:

VP Bo Cerup-Simonsen, A. P. Møller - Mærsk, ATV-akademimedlem (formand)

Adm. direktør Anders Ørgård Hansen, OSK-ShipTech

Konsulent Esben Fiedler Røge, ATV

Ph.d.-studerende Ingrid Marie Vincent Andersen, DTU

Adjunkt Marie Lützen, SDU

Kontorchef Mogens Schrøder Bech, Søfartsstyrelsen

SVP Peter Tang-Jensen, American Bureau of Shipping

SVP Thomas S. Knudsen, MAN Diesel & Turbo, ATV-akademimedlem

Lektor Ulrik Dam Nielsen, DTU

 

Kilde: ATV arbejdsgruppen

 

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge