Forside » Nyheder » Nyheder 

Fremtidens vandforsyning har fuld redundans

Forsyningschef Søren Jakobsen(tv) og maskinmester Jesper Korsholm ved Aquatariums to linjer med sandfiltre med både forfiltre og 'hoved'-filtre.

 

Aquatarium kaldes Danmarks mest moderne vandværk. Her er forsyningssikkerhed prioriteret meget højt ved hjælp af redundans, og samtidig afprøves flere nye teknologier til optimering af driften.

 
Danmarks mest moderne vandværk kalder Ringkøbing-Skjern Forsyning deres nye Aquatarium, som blev idriftsat i 2016. Det skyldes, at vandværket anvender de nyeste teknologiske løsninger - nogle endda så nye at de stadig er under udvikling. Men ud over ny teknologi er Aquatarium også tænkt ud fra ønsket om maksimal forsyningssikkerhed.


»Baggrunden for etableringen af Aquatarium var et ønske om at fremtidssikre vandforsyningen til vores kunder. Mange af de gamle vandboringer begyndte at få høje nitratværdier på grund af den intensive dyrkning af jorden, hvor vi hentede drikkevand op. Vi ønskede ikke at skulle blande vandet op eller begynde at tilsætte kemi til vandet. Derfor blev det besluttet at finde et bedre egnet sted og etablere helt nye boringer og et nyt vandværk med de nyeste teknologier. Det er nu blevet til Aquatarium, som vi mener, er Danmarks mest moderne vandværk,« siger Søren Jakobsen, maskinmester og forsyningschef hos Ringkøbing-Skjern Forsyning.


Aquatarium forventes årligt at levere to millioner kubikmeter drikkevand. I forbindelse med etableringen af Aquatarium er der også etableret mange kilometer nye vandledninger til Ringkøbing, Skjern og andre lokaliteter i forsyningsområdet. I alt 67 kilometer nye ledninger er lagt i jorden. Efter etableringen af Aquatarium bliver flere, mindre vandværker nu nedlagt.

 

Ni nye vandboringer

De nye boringer er etableret i Mourier Petersens Plantage nord for Skjern. Her hentes grundvandet nu op fra ni nye boringer. Der er tale om to separate boringer, som kører parallelt og uafhængigt af hinanden - med fire boringer i den ene streng og fem i den anden. Der er etableret ekstra sikkerhed på elforsyningen til pumperne, som sidder i 100 meters dybde. Strømmen til pumperne er baseret på en 10 kV-forsyning, men der er også på den ene streng etableret en nødgenerator.

 


»Hver vandstreng fra boringerne har sin egen 10 kV-forsyning, men vi har ønsket en ekstra sikkerhed i tilfælde af, at det overordnede el-net står af, og derfor kan vi fortsætte vandforsyningen med en generator,« siger Søren Jakobsen.
De to parallelle systemer føres separat ind på vandværket, hvor behandlingen af vandet foregår uafhængigt af hinanden, inden det sendes videre ud til kunderne. Vandet opbevares i 12 meter høje 1.000 kubikmeter rustfri ståltanke, der er fuldt tilgængelige fra alle sider.


»Vandværket er bygget efter fødevarestandard, altså som et mejeri. Vi har elimineret alle de kontamineringsrisici, man finder på ældre generationer af vandværker med nedgravede støbte vandtanke. Alt er i rustfrit stål og let tilgængeligt. Vandet kan kun blive kontamineret ved en overlagt menneskelig handling,« siger Søren Jakobsen.
 
Læs hele artiklen her.

 

 

UV-anlćg til hver af de fire afgange fra Aquatarium - til bekćmpelse af en bakteriel forurening.

UV-anlæg til hver af de fire afgange fra Aquatarium - til bekæmpelse af en bakteriel forurening.

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift