Forside » Nyheder » Nyheder 

Fuldt skrald på cirkulær affaldsøkonomi

 

Dansk Affaldsforening har lanceret 15 forslag til, hvordan den kommunale affaldssektor kan bidrage til omstillingen til såkaldt cirkulær økonomi.

På sit årsmøde Affald 2017 har Dansk Affaldsforening lanceret 15 forslag til, hvordan affaldssektoren kan bidrage til en mere cirkulær økonomi i Danmark.

"Vi skal genbruge og genanvende mere - og så skal vi så vidt muligt skabe lukkede kredsløb af ressourcer. Det vil kræve nytænkning. Det vil kræve styring, og det vil kræve, at vi er villige til at investere i fremtiden," siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening.

Den kommunale affaldssektor foreslår blandt andet, at de syv fokusfraktioner (papir, pap, metal, plastik, glas, madaffald og træ) indsamles som standard i hele Danmark. Derudover skal affaldsgebyrreglerne reformeres, så det bliver billigere for den enkelte husstand, jo mere de sorterer til genanvendelse, og dyrere, hvis de smider det hele i restaffaldet. Og så skal der udvikles en national model for socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med reparationer og genbrug af f.eks. elektronikaffald.

Kommunen med hånden på rattet

Der er dog fortsat brug for offentligt ejerskab og styring med affaldsopgaven, mener formanden for Dansk Affaldsforening.

"Vi ønsker en effektiv og strømlinet indsamling med fokus på service for borgerne, og derfor skal der ikke køre fire forskellige skraldebiler ned af samme villavej. Der skal derfor kun være en, der henter affald hos borgerne, nemlig kommunen. Det er også kommunen, der med sit lokalkendskab og i samarbejde med borgerne bedst og mest effektivt kan definere, hvordan den konkrete sortering og indsamling skal se ud, under hensyntagen til hvordan folk bor, og hvor langt der er mellem husene," siger Mads Jakobsen.

Samtidig skal kommunerne stadig være i stand til at bygge og drive affaldsbehandlingsanlæg til f.eks. sortering. Det går imod regeringens forslag om at tvangsprivatisere al kommunal affaldsaktivitet på genanvendelsesområdet udover indsamlingen. Dansk Affaldsforening frygter, at det vil sløve omstillingen til den cirkulære økonomi.

Uden om kommunen

"Markedet skal bruges intelligent, så vi gør ydelserne billigere og styrker udviklingen. Vi vil samarbejde med virksomhederne om at indsamle og sortere affaldsfraktioner, de kan bruge i deres egen produktion. Men vi skal fastholde kommunernes ret til at holde sammen på værdikæderne, så vi ikke taber mulighederne undervejs. Affald hænger sammen fra indsamling til energiudnyttelse" siger Mads Jakobsen.

Konkret foreslår Dansk Affaldsforening blandt andet, at virksomheder, som vil tage deres produkter tilbage, når de er blevet affald, skal kunne købe sig adgang til den offentlige affaldsinfrastruktur. Samtidig skal det være frit for borgerne at køre deres affald hen til andre aktører end det kommunale affaldssystem. Og så skal det fortsat være muligt for f.eks. små håndværkere at bruge kommunernes genbrugspladser.

Nu peger pilen på industrien

Omstillingen til cirkulær økonomi kræver også fokus på bl.a. design- og produktionsfasen:
"Vi kan hverken redde verden eller skabe en cirkulær økonomi fra bunden af skraldespanden. Derfor har vi brug for, at industrien spiller med. Produkterne skal designes på en anden måde. De skal holde længere. De skal være lettere at reparere, og så skal være lettere at skille produkterne ad og genanvende materialerne, når de bliver til affald," mener Mads Jakobsen.

Om en uge vil regeringens advisory board for cirkulær økonomi præsentere en række anbefalinger, der forhåbentlig sætter en ambitiøs dagsorden for, hvordan også industrien kan bidrage med sin del til omstillingen til cirkulær økonomi.

15 FORSLAG TIL EN MERE CIRKULÆR AFFALDSØKONOMI

Styrket borgerinddragelse gennem best practice
Tilfredshedsmåling til benchmark af service
De 7 fokusfraktioner indsamles som standard
Én samlet henteordning – fri mulighed for bringeordninger
Virksomheder kan kobles på infrastrukturen
Frivillig adgang til genbrugspladser for virksomheder
Analyse af genbrugspladsernes i den cirkulære økonomi
Ny model for socialøkonomiske reparationsvirksomheder
Moderne gebyrregler med fokus på miljøforbedringer
Fra hvile-i-sig-selv til non-profit
Formålsrettede markedsaktiviteter, der kickstarter udviklingen
Etablering af en ny ressourceudviklingsfond
Internationalt vidensamarbejde om affaldsenergi i den cirkulære økonomi
Udspil til langsigtede finansiering af deponier
Kortlægning af mulighederne ved deponier som ressourcebanker

Læs mere om de 15 forslag i publikationen "Fuldt skrald på den cirkulære økonomi" - kan hentes på danskaffaldsforening.dk.

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold på den holistiske måde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole på vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse