Forside » Nyheder » Nyheder 

Genanvendelse af affald stiger

I Vejle Kommune er indsamlingen af affald til genanvendelse nu oppe pĂĄ 57 procent.

 

Indsamlingen af husholdningernes affald til genanvendelse er steget fra 40 procent i 2013 til 46 procent i 2015, viser de nyeste tal fra Miljøstyrelsen.

Den nuværende nationale affaldsplan "Danmark uden affald" sætter mål om 50 procents genanvendelse af syv typer affald inden 2022: plastik, metal, pap, papir, glas, madaffald og træ. Her er indsamlingen til genanvendelse steget fra 27 procent i 2013 til 33 procent i 2015.

Samtidig viser de umiddelbare fremskrivninger i en endnu ikke offentliggjort evaluering af "Danmark uden affald", at Danmark når målene for husholdningsaffald, hvis den nuværende tendens fortsætter.

De nye tal kommer kort tid efter, en anden rapport viser et fald pĂĄ 10 procent i priserne over fem ĂĄr pĂĄ energiudnyttelse af det ikke-genanvendelige restaffald.

Kommunerne gør det godt
Det er kommunerne og de kommunalt ejede affaldsselskaber, som har ansvaret for borgernes affald.

"Vi sørger for mere genanvendelse - og samtidig leverer vi bedre miljø og bedre priser på affaldsenergi. Det viser, at vi gør det rigtigt godt, og at det nuværende system, hvor kommunerne spiller en afgørende rolle, virker. Derfor undrer det os, at regeringen alligevel ønsker at rive hele sektoren ned til grunden og begynde forfra. Vi vil gerne diskutere, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, men det er tydeligt, at eventuelle reformer skal bygge på i stedet for at rive ned," siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening - interesseorganisation for kommuner og affaldsselskaber.

"Kommunerne leverer på genanvendelsesdagsordenen. Succesen er skabt af de ambitiøse nationale politiske målsætninger kombineret med den lokale politiske styring, hvor kommunerne sammen med borgerne arbejder for at øge sorteringen og få mere affald til genanvendelse. Det kan vi i kommunerne - men sandelig også borgerne, som bliver bedre og bedre til at sortere - med rette være stolte af," siger Jacob Hartvig Simonsen videre.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge