Forside » Nyheder » Nyheder 

Global position sikrer godt halvår for Grundfos

 

Grundfos-koncernen har præsenteret et halvårsresultat, der viser en fremgang i omsætningen på 10 procent i forhold til 2010. Omsætningen er på 10,1 mia. kr. og resultatet før skat på 783 mio. kr. Koncernchef Carsten Bjerg betragter halvårets resultat som tilfredsstillende.

- Det har været et godt halvår for Grundfos og et tilfredsstillende i en tid med store udsving og udfordringer. Der har været omsætningsfremgang i alle salgsregioner. De mest markante stigninger ser vi i nyere markeder som Rusland og Kina, der har haft imponerende vækstrater på 25 procent. Men også det øvrige Fjernøsten er med til at sikre væksten. Med lave vækstrater i Vesteuropa, og specielt selvfølgelig i Sydeuropa, er det derfor glædeligt at se effekten af, at vi i Grundfos har globaliseret vores aktiviteter i tide, siger Carsten Bjerg.

Men det er ikke kun salget, der har udviklet sig positivt for Grundfos. Koncernen har siden de første måneder af 2010 ikke haft nogen rentebærende nettogæld.

Koncernens nettoindestående udgør således 1,9 mia. kr. ved udgangen af første halvår 2011. Det er en stigning på 1,2 mia. kr. i forhold til samme skæringsdag sidste år, hvilket er et resultat af intensiveret fokus på styringen af koncernens driftskapital. Koncernens soliditet i perioden udgør i år 61,5 procent mod 54,7 procent sidste år og 60,6 procent ved udgangen af 2010. Soliditetsgraden er påvirket af, at der opretholdes en beholdning af likvide midler og værdipapirer, der pr. 30. juni 2011 udgør ca. 3,8 mia. kr.

- Hvis denne beholdning var anvendt til nedbringelse af gæld, ville soliditetsgraden være 68,1 procent, forklarer koncernchefen.

For hele 2011 forventer koncernledelsen fortsat fremgang – dog med visse forbehold.

- Det er min vurdering, at salget og resultatet i andet halvår bliver højere end i årets første seks måneder. Det sker primært på grund af sædvanlige sæsonudsving. Dog kan den seneste tids uro på de finansielle markeder bevirke, at vores forventninger er behæftede med større usikkerhed end normalt, siger Carsten Bjerg.

Grundfos beskæftiger 17.606 medarbejdere på koncernplan, heraf ca. 4.600 i de danske selskaber. Antallet af medarbejdere har været stigende gennem året i takt med de øgede aktiviteter. Grundfos er fortsat verdens største pumpeproducent.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift