Forside » Nyheder » Nyheder 

Grænseværdi for nitrat i drikkevand er under pres

Undersøgelsen omfatter 2,7 millioner danskere fra 1978-2011 og nitratanalyser af over 200.000 drikkevandsprøver.

 

Ny viden om nitrat i drikkevandet og tarmkræft bør give anledning til overvejelser om grænseværdien, mener DANVA.

 

Meget grundvand indeholder høje mængder nitrat og er under pres på grund af gødning. Tidligere var den vejledende grænseværdi det halve af den nuværende.

 

Resultaterne af den hidtil største folkeundersøgelse viser, at der er sammenhæng mellem tarmkræft og nitrat i drikkevandet. Studiet fra Aarhus Universitet, der netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Cancer, vækker bekymring i vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

 

- De sundhedsmæssige konsekvenser af nitrat i drikkevandet er en sag for Styrelsen for Patientsikkerhed, men DANVA opfordrer, at politikerne tager resultaterne i undersøgelsen meget alvorligt og hurtigt vurderer, om den nuværende grænseværdi er den rigtige. Det her handler om forbrugernes tillid til vores drikkevand, siger seniorkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård og fortsætter:

 

- Vi har i mange år haft viden om, at der var en sammenhæng mellem nitrat i drikkevandet og helbredet. Men det er første gang, at et så stort studie viser, at nitrat i mængder, der er meget under den nuværende grænseværdi, kan være alvorlige.

 

Belastet grundvand

Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg pr. liter. Undersøgelsen viser, at ved koncentrationer af nitrat over 9,3 mg pr. liter er der 16 procent større risiko for at få tarmkræft end, når den er under 1,3 mg pr. liter.

 

- Tidligere havde man en vejledende grænseværdi på 25 mg pr. liter. Det havde man af forsigtighedsmæssige grunde. Men resultaterne af den nye undersøgelse viser nu, at der er al mulig grund til at være tage forsigtighedshensyn, siger Claus Vangsgård.

 

Mange grundvandsmagasiner er i dag belastet af nitrat i en grad, så indholdet ligger omkring grænseværdien.

 

- Landbrugspakken giver jordejere mulighed for at gøde mere end tidligere. Det kan alt andet lige få betydning for niveauet af nitrat i grundvandet. Resultaterne af den nye undersøgelse viser med al mulig tydelighed, at der er grund til at være påpasselig med det pres, man udsætter grundvandet for, siger Claus Vangsgård, der dog understreger, at langt de fleste danskere får leveret drikkevand, der har et nitratindhold på omkring 1 mg pr. liter.

 

Om undersøgelsen

Forskerne fra Aarhus Universitet har beregnet, hvor meget nitrat danskerne har fået fra drikkevand dér, hvor de har boet, og sammenholdt det med oplysninger om danskernes kræftdiagnoser.

 

De har fulgt 2,7 millioner danskere i perioden 1978-2011 og baseret nitratanalyser af over 200.000 drikkevandsprøver. Det gør undersøgelsen til den største og mest detaljerede på området.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vækst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brændselsceller

Har du styr på dine kritiske målinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi

Lederuddannelse giver nødvendigt overblik