Forside » Nyheder » Nyheder 

Grøn omstilling af 'biler, bønder og boliger' skal i gang

»Man må ikke glemme transport og landbrug, når det gælder klimamålene for 2050,« siger Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet.

 

Klimarådet har fremlagt 11 forslag til at reducere udledningen af drivhusgasser fra den ikke-kvoteomfattede del af økonomien.

Danmark skal ligesom andre EU-lande reducere drivhusgasudledningerne i den ikke-kvoteomfattede del af økonomien, som populært kaldes 'biler, bønder og boliger'. I regeringsgrundlaget efterspørges Klimarådets anbefalinger til omstilling i ikke-kvote­sektoren frem mod 2030, og derfor har Klimarådet i sin hovedrapport for 2017 udarbejdet en klimapakke, der omkostningseffektivt kan opfylde EU's 2030-klimamål.

Danmark er kommet langt med at gøre produktion af el grøn, men nu skal vi også omstille resten af økonomien. Det betyder, at vi blandt andet skal tage fat på udledningerne i transport og landbrug, som det historisk har været svært at reducere. Klimarådet analyserer i rapporten "Omstilling frem mod 2030 - byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger" 20 forskellige elementer i omstillingen, der kan reducere udledningerne i ikke-kvote­sektoren. Ud af de 20 omstillingselementer har Klimarådet prioriteret en pakke med 11 omstillingselementer, der kan bidrage til en omkostningseffektiv omstilling frem mod 2030. Klimarådets analyse viser, at kravet fra EU kan opfyldes uden reelle meromkostninger for det danske samfund.

En bred vifte af gode initiativer

"Klimarådet har prioriteret de forskellige elementer i omstillingen ud fra prisen for samfundet frem mod 2030, men også set på, om tiltagene peger i retning af det lavemissionssamfund i 2050, som klimaloven sætter som mål. Der er mange oplagte tiltag på energiområdet, men det er vigtigt, at vi ikke glemmer transport og landbrug. Disse sektorer skal i gang inden 2030, hvis vi skal nå målet i 2050 på en omkostningseffektiv måde," siger Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen.

Ikke-kvote­sektoren omstilles mest hensigtsmæssigt ved at inddrage alle delsektorer. I transporten peger Klimarådet på el­biler i personbiltrafikken og gas som alternativt drivmiddel til den tunge transport. I landbruget bør man satse på at sænke udledningen af metan fra husdyrgødningen ved forsuring af gyllen eller bioforgasning. Ligeledes kan man skifte til mindre intensive afgrøder som fx energipil. På energiområdet bør vi dels satse på energieffektiviseringer i bygningsmassen og i produktionserhvervene og dels gå efter at reducere forbruget af olie og gas til opvarmning ved at skifte til grønne teknologier som eldrevne varmepumper, solvarme og i mindre omfang træpillefyr.

Klimarådets 2030-klimapakke ser ud som følger:
Energirenovering af bygninger
Individuelle varmepumper
Energieffektivisering i produktionserhvervene
Gas i tung transport
Store varmepumper i fjernvarmen
Solvarme
Forsuring af gylle fra landbruget
El­biler
Energipil
Træpillefyr
Biogas i naturgasnettet

Klimarådets rapport "Omstilling frem mod 2030 - byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger" samt tilhørende indstiksnotat og fakta-ark kan downloades fra www.klimarådet.dk

Om Klimarådet

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et lavemissionssamfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Fremtidens transportmarked

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket

God proces sparer energi i bygninger

Fjernvarme falder til ny rekordlav pris

Ny dansk opfindelse renser vand med sollys

MARTEC godkendt til alle GWO-kurser

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Søfarende med virtual reality

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger