Forside » Nyheder » Nyheder 

Har du styr på dine kritiske målinger?

Kim Andersen (t.h.) og Andreas Madsen i kursuslokalet, hvor der undervises i flowmålinger og beregninger af måleresultater.

 

 

Mange virksomheder har udfordringer med at foretage korrekte og nøjagtige målinger af eksempelvis damp, trykluft og fuel. Derfor udbyder Tech Instrumentering og HH Instruments kurser i måleteknik og beregningsmetoder.
 

Upræcise målinger, forkerte beregningsmetoder og utilstrækkeligt måleudstyr kan medføre store fejl i energiregnskaber og dermed forvandle en god business-case til en dårlig. Eller betyde problemer med at dokumentere energiforbrug over for myndigheder. Eller være årsag til alvorlige risici og i værste fald ulykker.
»Vi ser ikke sjældent fejlmålinger på 10-30 procents unøjagtighed. Det kan blive meget dyrt, når man taler produktion i industriel skala eller skibsmotorer, der bruger for 200.000 kroner brændstof i døgnet,« siger Kim Andersen, maskinmester og indehaver af Tech, som tilbyder måleteknisk rådgivning og forhandler en række måle- og instrumenteringsløsninger.


Som rådgiver kommer Kim Andersen ud til flere virksomheder, som har brug for hjælp med at få præcise målinger fra deres anlæg.
»Maskinmestre er gode til mange ting, men vi er ikke uddannede specialister i måleteknik. Min erfaring er, at mange virksomheder har udfordringer med at foretage korrekte og tilstrækkeligt nøjagtige målinger af for eksempel damp, trykluft eller brændstofforbrug bare for at tage nogle af de mest almindelige problemområder,« siger Kim Andersen, som blev uddannet maskinmester i 1996, har drevet Tech siden 2004 og desuden er medejer af HH Instruments, som i 2017 afholdt en række gratis, tre timers kurser i flowmålinger og tilhørende beregninger, hvor cirka 150 kunder har deltaget.
»Deltagelsen i vores kurser bekræfter, at behovet for mere viden om måleteknik er til stede. Vi har også deltagere på betalingskurser, hvor vi går mere i dybden med måleteknik og beregninger,« fortæller Kim Andersen.
 

Styr på dampen

Et område, hvor Kim Andersen ser mange udfordringer for virksomheder med at få lavet de rigtige beregninger, er damp. Ved beregning af dampmængder anvendes entalpi, hvor flere fysiske størrelser skal måles og derefter beregnes korrekt. Problemerne med dampmålinger opstår typisk, fordi virksomhederne ikke ved bedre: Disse målinger er ikke lineære og kræver derfor en dampcomputer også. 


»Hvis du har et dampanlæg, hvor der produceres 10 bar mættet damp, og ved næste målepunkt er der 8 bar, skal du huske at tage højde for den trykforskel i beregningen af dampmængden. Ved 10 bar og 8 bar, er der en næsten ens entalpi angivet i KJ/kg damp, men densiteten er ændret cirka 20 procent, fordi damp fylder mere og vejer mindre ved lavere tryk. Vi ser eksempler på, at virksomheder ikke tager højde for disse forhold, og hvis du har 14 produktionslinjer med damp på og ikke får regnet rigtigt, så måler du 20 procent forkert på hver streng. Nogle gange ser vi fejlberegninger helt op til 70 procents unøjagtighed, og det kan få alvorlige konsekvenser for dit energiregnskab,« siger Kim Andersen og henviser til afgiftsreglerne for anvendelse af overskudsvarme.


»Vores erfaring er, at SKAT nu i højere grad beder virksomhederne om dokumentation for energiforbrug, og man kan også blive bedt om at gøre rede for sine beregningsmetoder. Det har vi hjulpet flere virksomheder med, når de har mødt den slags krav fra SKAT,« siger Kim Andersen.
 
Læs mere i Ledelse og uddannelse.

 

 

 

 

Arkiv

April 2018

Lavere elvarmeafgift er fremsynet

Her er regeringens energiudspil

MARTEC tiltræder Danmarks nye Teknologipagt

Årets Energikonference med fokus på regeringens energiudspil

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder på energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet