Forside » Nyheder » Nyheder 

Haves: 25 mio. kroner - Ønskes: Ansøgninger

 

Dansk Energis forskning og udviklingspulje ELFORSK udbyder støtte til projekter til effektiv anvendelse og fleksibelt forbrug af energi. Frist for at søge om projektstøtte er 12. september.

 

Dansk Energis ELFORSK-pulje åbner nu for ansøgninger om støtte til forskning, udvikling og demonstration af løsninger, der understøtter en effektiv og fleksibel omstilling af energisystemet. Op mod 25 millioner kroner er i spil til projekter, der kan udvikle nye produkter og services til glæde for danskerne.

 

- Jeg vil gerne opfordre det innovative Danmark til at søge. I vores vurdering af ansøgningerne vil vi bl.a. lægge vægt på, at deltagerne kobler teknologier, metoder og løsninger, så energisystemet bliver mere effektivt og fleksibelt, siger chefkonsulent Richard Schalburg fra ELFORSK.
 
- Effektiv anvendelse af energi og fleksibilitet går hånd i hånd, og det er nøglen i omstillingen af energisystemet i en grønnere retning, tilføjer han.
 

Minimering af energiforbrug

ELFORSK tilpasser løbende sine årlige udbud til, hvad der rør sig i samfundet. Aktuelt drejer det sig bl.a. om at få fjernstyrede apparater (Internet Of Things) til at spille sammen med intelligent brug af data, så energiforbrug kan minimeres, flyttes eller lagres i hjem, bygninger og industrien.

 
- El bliver et stadig mere miljøvenligt og klimarigtigt produkt, og den grønne el er et vigtigt omdrejningspunkt i omstillingen af energisystemet bort fra brug af fossile brændsler. Anvendelse af el ved brug af bl.a. varmepumper udgør et stort effektiviseringspotentiale, påpeger Richard Schalburg.
 
- Vi glæder os til en masse spændende ansøgninger fra virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi lægger vægt på, at resultaterne udmøntes i konkrete løsninger, der kan anvendes af brugerne og samfundet - og danne grundlag for etablering af nye arbejdspladser og eksport af den knowhow, der fremkommer, siger Richard Schalburg.
 
Dansk Energis ELFORSK-pulje skal bidrage til at understøtte Danmarks energipolitiske mål om forsyningssikkerhed, klima, miljø og omkostningseffektivitet samt til at realisere målsætningen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050.
 
Læs mere og find et ansøgningsskema på www.elforsk.dk. Ansøgningsfristen er 12. september 2017. 

 

 

 

Arkiv

December 2017

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger

Robotter skal sortere storskraldet

Verdens største litium-ion batteri taget i brug

Hele verden som arbejdsplads

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

November 2017

Markant vækst på Esbjerg-Fanø-ruten

Flere tager genvejen Spodsbjerg-Tårs