Forside » Nyheder » Nyheder 

Haves: 25 mio. kroner - Ønskes: Ansøgninger

 

Dansk Energis forskning og udviklingspulje ELFORSK udbyder støtte til projekter til effektiv anvendelse og fleksibelt forbrug af energi. Frist for at søge om projektstøtte er 12. september.

 

Dansk Energis ELFORSK-pulje åbner nu for ansøgninger om støtte til forskning, udvikling og demonstration af løsninger, der understøtter en effektiv og fleksibel omstilling af energisystemet. Op mod 25 millioner kroner er i spil til projekter, der kan udvikle nye produkter og services til glæde for danskerne.

 

- Jeg vil gerne opfordre det innovative Danmark til at søge. I vores vurdering af ansøgningerne vil vi bl.a. lægge vægt på, at deltagerne kobler teknologier, metoder og løsninger, så energisystemet bliver mere effektivt og fleksibelt, siger chefkonsulent Richard Schalburg fra ELFORSK.
 
- Effektiv anvendelse af energi og fleksibilitet går hånd i hånd, og det er nøglen i omstillingen af energisystemet i en grønnere retning, tilføjer han.
 

Minimering af energiforbrug

ELFORSK tilpasser løbende sine årlige udbud til, hvad der rør sig i samfundet. Aktuelt drejer det sig bl.a. om at få fjernstyrede apparater (Internet Of Things) til at spille sammen med intelligent brug af data, så energiforbrug kan minimeres, flyttes eller lagres i hjem, bygninger og industrien.

 
- El bliver et stadig mere miljøvenligt og klimarigtigt produkt, og den grønne el er et vigtigt omdrejningspunkt i omstillingen af energisystemet bort fra brug af fossile brændsler. Anvendelse af el ved brug af bl.a. varmepumper udgør et stort effektiviseringspotentiale, påpeger Richard Schalburg.
 
- Vi glæder os til en masse spændende ansøgninger fra virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi lægger vægt på, at resultaterne udmøntes i konkrete løsninger, der kan anvendes af brugerne og samfundet - og danne grundlag for etablering af nye arbejdspladser og eksport af den knowhow, der fremkommer, siger Richard Schalburg.
 
Dansk Energis ELFORSK-pulje skal bidrage til at understøtte Danmarks energipolitiske mål om forsyningssikkerhed, klima, miljø og omkostningseffektivitet samt til at realisere målsætningen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050.
 
Læs mere og find et ansøgningsskema på www.elforsk.dk. Ansøgningsfristen er 12. september 2017. 

 

 

 

Arkiv

August 2017

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly

Turboladere fra ABB om bord på Kinas største containerskibe

Danske varmepumper skal udnytte havvand i Island