Forside » Nyheder » Nyheder 

Haves: 25 mio. kroner - Ønskes: Ansøgninger

 

Dansk Energis forskning og udviklingspulje ELFORSK udbyder støtte til projekter til effektiv anvendelse og fleksibelt forbrug af energi. Frist for at søge om projektstøtte er 12. september.

 

Dansk Energis ELFORSK-pulje åbner nu for ansøgninger om støtte til forskning, udvikling og demonstration af løsninger, der understøtter en effektiv og fleksibel omstilling af energisystemet. Op mod 25 millioner kroner er i spil til projekter, der kan udvikle nye produkter og services til glæde for danskerne.

 

- Jeg vil gerne opfordre det innovative Danmark til at søge. I vores vurdering af ansøgningerne vil vi bl.a. lægge vægt på, at deltagerne kobler teknologier, metoder og løsninger, så energisystemet bliver mere effektivt og fleksibelt, siger chefkonsulent Richard Schalburg fra ELFORSK.
 
- Effektiv anvendelse af energi og fleksibilitet går hånd i hånd, og det er nøglen i omstillingen af energisystemet i en grønnere retning, tilføjer han.
 

Minimering af energiforbrug

ELFORSK tilpasser løbende sine årlige udbud til, hvad der rør sig i samfundet. Aktuelt drejer det sig bl.a. om at få fjernstyrede apparater (Internet Of Things) til at spille sammen med intelligent brug af data, så energiforbrug kan minimeres, flyttes eller lagres i hjem, bygninger og industrien.

 
- El bliver et stadig mere miljøvenligt og klimarigtigt produkt, og den grønne el er et vigtigt omdrejningspunkt i omstillingen af energisystemet bort fra brug af fossile brændsler. Anvendelse af el ved brug af bl.a. varmepumper udgør et stort effektiviseringspotentiale, påpeger Richard Schalburg.
 
- Vi glæder os til en masse spændende ansøgninger fra virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi lægger vægt på, at resultaterne udmøntes i konkrete løsninger, der kan anvendes af brugerne og samfundet - og danne grundlag for etablering af nye arbejdspladser og eksport af den knowhow, der fremkommer, siger Richard Schalburg.
 
Dansk Energis ELFORSK-pulje skal bidrage til at understøtte Danmarks energipolitiske mål om forsyningssikkerhed, klima, miljø og omkostningseffektivitet samt til at realisere målsætningen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050.
 
Læs mere og find et ansøgningsskema på www.elforsk.dk. Ansøgningsfristen er 12. september 2017. 

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge