Forside » Nyheder » Nyheder 

Havn har markant betydning for Kalundborg

Kalundborg Havn skaber en værditilvækst på 2.739 mio. kroner svarende til 18,1 procent af tilvæksten i kommunen.

 

Kalundborg Havn har markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse i Kalundborg Kommune, viser en oplandsanalyse. Havnen står for 8 procent af kommunens beskæftigelse.

 

Danske Havne har fremlagt en såkaldt oplandsanalyse, som viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som Kalundborg Havn i 2016 har haft over kaj (gods, fisk, passagerer etc.) og indkomstdannelsen.

 

Oplandsanalysen viser, at havnen direkte skaber en beskæftigelse, der svarer til 1.439 arbejdspladser. Omregnet er 8,0 procent af kommunens beskæftigelse skabt af aktiviteterne i Kalundborg Havn.

 

Aktiviteterne på Kalundborg Havn medfører en værdiskabelse, der giver en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 2.739 mio. kroner. Det svarer til en andel på 18,1 procent af den samlede værditilvækst i Kalundborg Kommune.

 

Kalundborg Havns beskæftigelsesvirkninger og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomsts-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 852 mio. kroner, det udgør 12,6 procent af det samlede skatteprovenu for Kalundborg Kommune.

 

Oplandsanalysen af Kalundborg Havn er foretaget af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) for Danske Havne - brancheorganisation for erhvervshavne.

 

- Oplandsanalysen for Kalundborg Havn er et godt grundlag for at vurdere havnens erhvervsmæssige betydning, ikke blot for kommunen, men også ud over kommunegrænsen, siger Bjørn B. Christiansen, direktør for Danske Havne, i en kommentar til analysen.

 

- Analysen viser betydningen af Kalundborg Havn for lokalsamfundet både med hensyn til arbejdspladser og for det omkringliggende erhvervsliv, siger Bent Rasmussen, havnedirektør i Kalundborg Havn.

 

- Oplandsanalyserne viser, at de danske havne har potentialer, der kan påvirke de lokale økonomier i Danmark positivt, siger Nino Javakhishvili-Larsen, forsker i CRT, som har stået for analysen.

 

Model for oplandsanalyse

Danske Havne, SDU og CRT har ønsket at tilvejebringe en model for oplandsanalyse, der sikrer en ensartet og troværdig vurdering af havnenes realøkonomiske effekter. Derfor giver modellen isoleret set udtryk for havnens aktiviteter over kaj. Dertil skal lægges de afledte virkninger for følgeindustrier og virkningerne af den almindelige indkomstdannelse.


 

 

 

Arkiv

Januar 2018

Maersk og IBM går sammen om globale blockchain-løsninger

Nyt fiberkabel til USA øger muligheden for flere datacentre

Tre kandidater til Energi- og miljøprisen 2018

Første nye maskinmestre uddannet i Esbjerg

Overkapacitet til affaldsforbrænding indtil 2025

Havn har markant betydning for Kalundborg

Danmark i robot-top-10

Fleksibelt elforbrug giver plads til flere datacentre

Danmark sætter ny rekord i vind

Fjernvarmeprisen falder - indtil videre

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Stort potentiale for ny energi til droner

December 2017

Høj risiko for cyberangreb på danske virksomheder

15 mio. kr. til grønnere olie- og gasproduktion i Nordsøen

Nordhavn tester fremtidens fleksible energiløsninger