Forside » Nyheder » Nyheder 

Havn har markant betydning for Kalundborg

Kalundborg Havn skaber en værditilvækst på 2.739 mio. kroner svarende til 18,1 procent af tilvæksten i kommunen.

 

Kalundborg Havn har markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse i Kalundborg Kommune, viser en oplandsanalyse. Havnen står for 8 procent af kommunens beskæftigelse.

 

Danske Havne har fremlagt en såkaldt oplandsanalyse, som viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som Kalundborg Havn i 2016 har haft over kaj (gods, fisk, passagerer etc.) og indkomstdannelsen.

 

Oplandsanalysen viser, at havnen direkte skaber en beskæftigelse, der svarer til 1.439 arbejdspladser. Omregnet er 8,0 procent af kommunens beskæftigelse skabt af aktiviteterne i Kalundborg Havn.

 

Aktiviteterne på Kalundborg Havn medfører en værdiskabelse, der giver en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 2.739 mio. kroner. Det svarer til en andel på 18,1 procent af den samlede værditilvækst i Kalundborg Kommune.

 

Kalundborg Havns beskæftigelsesvirkninger og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomsts-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 852 mio. kroner, det udgør 12,6 procent af det samlede skatteprovenu for Kalundborg Kommune.

 

Oplandsanalysen af Kalundborg Havn er foretaget af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) for Danske Havne - brancheorganisation for erhvervshavne.

 

- Oplandsanalysen for Kalundborg Havn er et godt grundlag for at vurdere havnens erhvervsmæssige betydning, ikke blot for kommunen, men også ud over kommunegrænsen, siger Bjørn B. Christiansen, direktør for Danske Havne, i en kommentar til analysen.

 

- Analysen viser betydningen af Kalundborg Havn for lokalsamfundet både med hensyn til arbejdspladser og for det omkringliggende erhvervsliv, siger Bent Rasmussen, havnedirektør i Kalundborg Havn.

 

- Oplandsanalyserne viser, at de danske havne har potentialer, der kan påvirke de lokale økonomier i Danmark positivt, siger Nino Javakhishvili-Larsen, forsker i CRT, som har stået for analysen.

 

Model for oplandsanalyse

Danske Havne, SDU og CRT har ønsket at tilvejebringe en model for oplandsanalyse, der sikrer en ensartet og troværdig vurdering af havnenes realøkonomiske effekter. Derfor giver modellen isoleret set udtryk for havnens aktiviteter over kaj. Dertil skal lægges de afledte virkninger for følgeindustrier og virkningerne af den almindelige indkomstdannelse.


 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold pĂĄ den holistiske mĂĄde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole pĂĄ vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse