Forside » Nyheder » Nyheder 

Indvielse af det nye Skærbækværk

Skærbækværket er nu konverteret fra naturgas- til biomassefyring, som vil reducere værkets CO2-udledning med 250.000 ton årligt.

 

Det ombyggede Skærbækværk indvies i dag - efter tre års ombygning fra naturgas- til biomassefyring.

 
Efter tre års omfattende ombygning af Skærbækværket indvies det nye biomassefyrede værk i dag. Med konverteringen til biomasse kan værket nu levere el og varme uden at fyre med naturgas.
 
- Skærbækværket har fået et nyt og grønnere liv, som kommer borgerne i Trekantområdet til gode og bidrager til Danmarks grønne omstilling, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy, som ejer og driver Skærbækværket, om indvielsen.
 
Skærbækværket har været igennem en omstilling fra sort til grøn energi. Kraftvarmeværket blev i 1951 bygget til at fyre med kul. I 1997 blev det bygget om til at fyre med gas, og nu er det bygget om til at fyre med resttræ fra bæredygtigt skovbrug.
 
Ved at skifte til bæredygtig træflis formindskes Skærbækværkets årlige CO2-udledning med omkring 250.000 tons CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra mere end 125.000 biler.
 
Konverteringen af Skærbækværket er sket i samarbejde med TVIS, som har valgt at investere i en ombygning af Skærbækværket til biomasse for at sikre den stabile varmeforsyning i Trekantområdet i endnu 20 år.
 
Det giver billigere, grønnere og fortsat stabil fjernvarme i en proces mod at inddrage flere vedvarende energikilder og overskudsvarme fra lokal industri, så fjernvarmen er 100% CO2-neutral senest i år 2050 og uafhængig af fossile brændsler.
 
TVIS er ejet af de fire kommuner i Trekantområdet; Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle.
 

Om konverteringen af Skærbækværket

  • TVIS er 80% investor i ombygningen af Skærbækværket til biomasse. DONG Energy/Ørsted er bygherre og ejer og driver værket
  • Den samlede investering er 1,8 mia. kr., hvor TVIS investerer 1,5 mia. til gengæld for eneretten på varmedelen, og DONG Energy har forsyningspligt.
  • Anlægsbudget er overholdt
  • Aftalt idriftsættelse er som aftalt eller tidligere
  • Aftalt grøn varmepris er overholdt eller billigere

 

 

 

 

Arkiv

April 2018

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vækst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brændselsceller

Har du styr på dine kritiske målinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi

Lederuddannelse giver nødvendigt overblik