Forside » Nyheder » Nyheder 

Ingen har gjort det før

I de særligt radioaktive områder iføres medarbejderne beskyttelsesdragter og arbejder kun ganske kort tid af gangen.

 

Kenn-Ulrik Brix Sørensen leder de praktiske opgaver med at fjerne radioaktiv stråling fra de lukkede atomreaktorer og øvrige nukleare faciliteter på det tidligere Forsøgsanlæg Risø. En opgave som ingen har løst før.

Maskinmester Kenn-Ulrik Brix Sørensen er den eneste af sin slags i Danmark. Hans job hos Dansk Dekommissionering omfatter nedrensning af de eneste forsøgsreaktorer og øvrige nukleare faciliteter, som Danmark har haft. Dansk Dekommissionering skal sikre, at strålingsniveauet på det tidligere Forsøgsanlæg Risø kommer ned på et normalt, ikke-helbredstruende niveau, så bygningerne kan tages i anvendelse – eller fjernes - uden særlige beskyttende foranstaltninger og ikke længere udgør en risiko for omgivelserne. Også kaldet Greenfield.

Processen med at fjerne det radioaktive materiale fra de tidligere nukleare anlæg har stået på siden 2003.

»Ingen har før løst den opgave, som vi løser i Dansk Dekommissionering. Fjernelse af nukleare forsøgsanlæg er ikke noget, man har prøvet ret mange steder i verden, og når vi sammenligner os med de andre anlæg, er vi nok dem, som er længst fremme, fordi der er taget en politisk beslutning om, at vi skal nå til vejs ende. Andre steder er der ikke rigtig vilje til at fuldføre en dekommissionering, og derfor kommer de andre til os for at se, hvordan man kan gøre. Så vi går forrest og udvikler metoderne og høster erfaringerne, som de andre lande så måske kan drage nytte af,« siger Kenn-Ulrik Brix Sørensen.

Han er afdelingsleder for de håndværkere, som går i forreste række og udfører det praktiske arbejde med at rengøre, nedrense, støvsuge, fjerne og forsegle alt radioaktivt materiale på området.

Deadline i 2023

Kenn-Ulrik Brix Sørensen har arbejdet hos Dansk Dekommissionering siden 2011 og kom til jobbet efter en karriere i det private erhvervsliv. Hans arbejdsliv som maskinmester startede i 1990 med en enkelt udmønstring med A.P. Møller om bord på et containerskib. Derefter fortsatte karrieren i land, først på stålvalseværket i Frederiksværk og siden på forskellige produktionsvirksomheder i både medicinal- og plastbranchen. På et tidspunkt blev han headhuntet tilbage til en del af det tidligere stålvalseværk, som nu havde udenlandske ejere.

»Der var nogle problemstillinger mellem produktions- og vedligeholdsafdelingen, hvor der var brug for en brobygger. Jeg havde erfaringer fra begge afdelinger fra mit tidligere job på værket, så jeg var udset rollen som den, der skulle få de to afdelinger til at arbejde sammen på en mere hensigtsmæssig måde. Jeg vidste, det var et job med en udløbsdato. Når missionen var lykkedes, ville jeg blive overflødig,« fortæller Kenn-Ulrik Brix Sørensen.

Omtrent på samme måde forholder det sig med hans job hos Dansk Dekommissionering: Senest i 2023 skal arbejdet med at fjerne den helbredstruende radioaktivitet fra det tidligere forsøgsanlæg være tilendebragt.

 

Foreløbig er de tidligere reaktorer DR1 og DR2 brudt ned, og radioaktivt materiale fra reaktorerne er forseglet i hundredvis af tønder og containere på et midlertidigt lager hos Dansk Dekommissionering.

Nullermænd med stråling

Dekommissionering er en langsommelig proces, som hele tiden skal tage hensyn til det aktuelle strålingsniveau. Derfor foregår opgaverne i tæt samarbejde med helsefysikerne og -assistenterne, som løbende holder øje med strålingsniveauet i de tidligere nukleare faciliteter.

»Som medarbejdere hos Dansk Dekommissionering må vi blive udsat for højere stråling, end det er tilladt for almindelige borgere, men det er stadig doser, som ikke må være helbredsskadelige. Vi bliver løbende undersøgt og går altid med en måler, som registrerer, hvor meget stråling vi udsættes for. Under opgaverne i de mest radioaktive områder arbejder vi i meget korte intervaller, hvor vi skiftes til at udføre opgaverne. Det er måske 5-10 minutter af gangen, før en kollega overtager opgaven,« siger Kenn-Ulrik Brix Sørensen.

Læs hele artiklen her.

 

Hos Dansk Dekommissionering er der etableret et midlertidigt lager for det radioaktive affald, som er forseglet i třnder med et tykt lag beton.

Hos Dansk Dekommissionering er der etableret et midlertidigt lager for det radioaktive affald, som er forseglet i tønder med et tykt lag beton.

 

 

Arkiv

Februar 2018

Regeringen lukker for olie- og gasboringer pĂĄ land

Active House vil udvikle energieffektive og sunde bygninger

OSK-ShipTech designer verdens største færgeordre

Danmark skal hjælpe oliestat med at blive verdens grønne duks

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

ESVAGTs nyeste ERRV har fået hyre i Nordsøen

Intelligente kølecontainere forudser egne fejl

Maersk afviser mandskabsløse containerskibe

Fire nye skibe skal sejle pĂĄ metanol

Britiske ministre anklager Rusland for cyberangreb pĂĄ Maersk Line

Data sætter ekstra skub i den grønne omstilling

En fabrik lukker og en ny ĂĄbner

Stena Lines nye superfærger tager form

Mølleproducent valgt til verdens største havmøllepark

Grænseværdi for nitrat i drikkevand er under pres