Forside » Nyheder » Nyheder 

Ingen har gjort det før

I de sÌrligt radioaktive omrüder iføres medarbejderne beskyttelsesdragter og arbejder kun ganske kort tid af gangen.

 

Kenn-Ulrik Brix Sørensen leder de praktiske opgaver med at fjerne radioaktiv strüling fra de lukkede atomreaktorer og øvrige nukleare faciliteter pü det tidligere ForsøgsanlÌg Risø. En opgave som ingen har løst før.

Maskinmester Kenn-Ulrik Brix Sørensen er den eneste af sin slags i Danmark. Hans job hos Dansk Dekommissionering omfatter nedrensning af de eneste forsøgsreaktorer og øvrige nukleare faciliteter, som Danmark har haft. Dansk Dekommissionering skal sikre, at strålingsniveauet på det tidligere Forsøgsanlæg Risø kommer ned på et normalt, ikke-helbredstruende niveau, så bygningerne kan tages i anvendelse – eller fjernes - uden særlige beskyttende foranstaltninger og ikke længere udgør en risiko for omgivelserne. Også kaldet Greenfield.

Processen med at fjerne det radioaktive materiale fra de tidligere nukleare anlĂŚg har stĂĽet pĂĽ siden 2003.

Ingen har før løst den opgave, som vi løser i Dansk Dekommissionering. Fjernelse af nukleare forsøgsanlÌg er ikke noget, man har prøvet ret mange steder i verden, og nür vi sammenligner os med de andre anlÌg, er vi nok dem, som er lÌngst fremme, fordi der er taget en politisk beslutning om, at vi skal nü til vejs ende. Andre steder er der ikke rigtig vilje til at fuldføre en dekommissionering, og derfor kommer de andre til os for at se, hvordan man kan gøre. Sü vi gür forrest og udvikler metoderne og høster erfaringerne, som de andre lande sü müske kan drage nytte af, siger Kenn-Ulrik Brix Sørensen.

Han er afdelingsleder for de hündvÌrkere, som gür i forreste rÌkke og udfører det praktiske arbejde med at rengøre, nedrense, støvsuge, fjerne og forsegle alt radioaktivt materiale pü omrüdet.

Deadline i 2023

Kenn-Ulrik Brix Sørensen har arbejdet hos Dansk Dekommissionering siden 2011 og kom til jobbet efter en karriere i det private erhvervsliv. Hans arbejdsliv som maskinmester startede i 1990 med en enkelt udmønstring med A.P. Møller om bord pü et containerskib. Derefter fortsatte karrieren i land, først pü stülvalsevÌrket i FrederiksvÌrk og siden pü forskellige produktionsvirksomheder i büde medicinal- og plastbranchen. Pü et tidspunkt blev han headhuntet tilbage til en del af det tidligere stülvalsevÌrk, som nu havde udenlandske ejere.

Der var nogle problemstillinger mellem produktions- og vedligeholdsafdelingen, hvor der var brug for en brobygger. Jeg havde erfaringer fra begge afdelinger fra mit tidligere job pü vÌrket, sü jeg var udset rollen som den, der skulle fü de to afdelinger til at arbejde sammen pü en mere hensigtsmÌssig müde. Jeg vidste, det var et job med en udløbsdato. Nür missionen var lykkedes, ville jeg blive overflødig, fortÌller Kenn-Ulrik Brix Sørensen.

Omtrent pü samme müde forholder det sig med hans job hos Dansk Dekommissionering: Senest i 2023 skal arbejdet med at fjerne den helbredstruende radioaktivitet fra det tidligere forsøgsanlÌg vÌre tilendebragt.

 

Foreløbig er de tidligere reaktorer DR1 og DR2 brudt ned, og radioaktivt materiale fra reaktorerne er forseglet i hundredvis af tønder og containere pü et midlertidigt lager hos Dansk Dekommissionering.

NullermĂŚnd med strĂĽling

Dekommissionering er en langsommelig proces, som hele tiden skal tage hensyn til det aktuelle strülingsniveau. Derfor foregür opgaverne i tÌt samarbejde med helsefysikerne og -assistenterne, som løbende holder øje med strülingsniveauet i de tidligere nukleare faciliteter.

Som medarbejdere hos Dansk Dekommissionering mü vi blive udsat for højere strüling, end det er tilladt for almindelige borgere, men det er stadig doser, som ikke mü vÌre helbredsskadelige. Vi bliver løbende undersøgt og gür altid med en müler, som registrerer, hvor meget strüling vi udsÌttes for. Under opgaverne i de mest radioaktive omrüder arbejder vi i meget korte intervaller, hvor vi skiftes til at udføre opgaverne. Det er müske 5-10 minutter af gangen, før en kollega overtager opgaven, siger Kenn-Ulrik Brix Sørensen.

LĂŚs hele artiklen her.

 

Hos Dansk Dekommissionering er der etableret et midlertidigt lager for det radioaktive affald, som er forseglet i třnder med et tykt lag beton.

Hos Dansk Dekommissionering er der etableret et midlertidigt lager for det radioaktive affald, som er forseglet i tønder med et tykt lag beton.

 

 

Arkiv

April 2018

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle ür endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vĂŚkst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brÌndselsceller

Har du styr pĂĽ dine kritiske mĂĽlinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi

Lederuddannelse giver nødvendigt overblik