Forside » Nyheder » Nyheder 

Kæmpe potentiale i europæisk biogas

Europa har et kæmpe potentiale for udnyttelse af bæredygtig biogas, siger lektor Jens Bo Holm-Nielsen, Aalborg Universitet. Foto: Aalborg Universitet.

 

Aalborg Universitet peger på, at potentialet for udnyttelsen af biogas i Europa er fire gange så stort som hidtil antaget.
 
Den europæiske produktion af biogas har potentialet til at stige til det firdobbelte inden 2030. En sådan stigning vil betyde, at 20 procent af transportsektoren kan komme til at køre på grønne brændstoffer, lyder det fra lektor Jens Bo Holm-Nielsen, Aalborg Universitet.
 
Biogassen vil kunne udnyttes i bl.a. busser og lastbiler, og miljøet vil dermed blive sparet for både CO2-udledninger og dieselpartikler.
 
Jens Bo Holm-Nielsen peger på, at omstillingen til vedvarende energi går godt, når man ser på kraftvarmeforsyningen, mens omstillingen til grøn transport er langt bagefter.
 
Men det vil udnyttelsen af mere biogas kunne ændre, vurderer Jens Bo Holm-Nielsen, som til daglig er sektionsleder på Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet i Esbjerg.
 

Stort potentiale i husdyrgødning

Hans vurdering bygger på flere års forskning, som omfatter blandt andet en detaljeret kortlægning af hele Europas landbrugsareal. Forskningen viser, at der er enorme mængder husdyrgødning, halm og græs til rådighed, som tilsammen udgør et potentiale for en langt større biogasproduktion.
 
Jens Bo Holm-Nielsen understreger, at vurderingen af potentialet kun omfatter affalds- og biprodukter i produktionen, så bæredygtigheden i udnyttelsen af biomassen er sikret. Regnestykket omfatter således ikke afgrøder eller fødevarer, der ellers kunne være brugt som foder til dyr eller mad til mennesker.
 
Biogas rummer faktisk et dobbelt potentiale, påpeger Jens Bo Holm-Nielsen, da gassen ud over brændstof også kan opgraderes og lagres i naturgasnettet – og bruges efter behov.
 
Fra politisk side er der en målsætning om, at halvdelen af Danmarks husdyrgødning skal bruges til biogas.

 

 

 

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico