Forside » Nyheder » Nyheder 

Knap hver tredje fremstillingsvirksomhed har oplevet it-kriminalitet

It-kriminalitet rammer bredt på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, siger Nicklas Larsen, erhvervsdirektør i Codan.

 

Selv om de fleste mellemstore fremstillingsvirksomheder tager forebyggelse af it-kriminalitet alvorligt, rammes knap hver tredje fremstillingsvirksomhed af blandt andet ransomware, virus eller phishing.

En ny undersøgelse fra Codan viser, at forebyggelse af it-kriminalitet står højt på agendaen hos de mellemstore danske virksomheder med mere end 10 ansatte. Det gælder også fremstillingsvirksomheder, hvor langt størstedelen af de adspurgte i høj grad er opmærksomme på at forebygge it-kriminalitet og desuden forventer at investere på samme niveau eller mere i it-sikkerhed de kommende år.

Alligevel mener knap 40 procent af fremstillingsvirksomhederne, at deres branche er mindre udsatte for it-kriminalitet end dansk erhvervsliv i almindelighed.

- Når virksomheder når en vis størrelse, er tendensen, at de gør meget for at forebygge it-kriminalitet. Tallene peger dog på, at der er en tilbøjelighed til at tro, at det er nabovirksomheden, der bliver ramt. Men faktum er, at it-kriminalitet rammer bredt på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, siger Nicklas Larsen, Erhvervsdirektør i Codan.

I dag er det de færreste virksomheder, der kan klare sig uden it, og det gør virksomheder mere sårbare overfor cyberangreb. Ifølge Codans undersøgelse er det da også knap hver tredje fremstillingsvirksomhed, der har været udsat for it-kriminalitet i form af blandt andet ransomware, virus og phishing.

Den menneskelige faktor

En evigt tilbagevendende udfordring ved it-sikkerhed er den menneskelige faktor. De fleste antager, at fx virus kommer snigende udefra, men faktisk er det ofte medarbejderne, der uforsætligt åbner døren for de it-kriminelle.

- Virksomhedens it-ansvarlige kan sørge for firewalls, backup og generelle tekniske foranstaltninger, der mindsker risikoen for angreb, men de kan ikke styre medarbejdernes handlinger foran skærmen. Selvom medarbejderne er opmærksomme på tvivlsomme mails og links, så skal der ikke andet end et øjebliks uopmærksomhed til i en travl arbejdsdag - for de kriminelle bliver bedre og bedre til at lokke os i fælden, og få os til at klikke på eksempelvis et link, der aktiverer et cyberangreb, siger Nicklas Larsen.

Til trods for at man ikke kan gardere sig fuldstændigt mod it-kriminalitet, så er det steder, hvor flere virksomheder med fordel kan sætte ind. Det gælder fx håndtering af passwords. Ifølge undersøgelsen er det under hver tredje af fremstillingsvirksomhederne, der skifter deres passwords månedligt, mens langt størstedelen sørger for fx daglig backup af data og opdatering af firewall som foreskrevet.

It-kriminalitet kan koste dyrt

Bliver virksomheden først ramt, kan det medføre driftstab, udgifter til genetablering af data, risiko for omdømmetab og erstatningsansvar over for kunder.

- Det kan være både tidskrævende og dyrt at blive ramt. Derfor er indsatsen for at forebygge it-kriminalitet givet godt ud. Det er også væsentligt med afklaring i forhold til, hvordan forsikringen i givet fald dækker, hvis virksomheden bliver ramt af et cyberangreb, siger Nicklas Larsen.

Codan og en række andre forsikringsselskaber tilbyder løsninger der kan afhjælpe følgerne af cyberangreb i form af fjernelse af virus, genetablering af tabte data, erstatning for driftstab, dækning af virksomhedens erstatningsansvar samt omkostninger til at informere berørte kunder efter et angreb.

Udvalgte tal for fremstillingsvirksomheder:

 • 32 % af de adspurgte fremstillingsvirksomheder har været udsat for it-kriminalitet
 • 85 % af fremstillingsvirksomhederne er i høj grad eller i meget høj grad opmærksomme på at forebygge it-kriminalitet
 • 90 % af fremstillingsvirksomhederne forventer at investere på samme niveau eller mere i it-sikkerhed de kommende to år
 • 39 % af fremstillingsvirksomhederne mener, at deres branche er lidt mindre eller væsentligt mindre udsat for it-kriminalitet end dansk erhvervsliv i almindelighed

Tiltag for at undgå it-kriminalitet:

 • 96 % af fremstillingsvirksomhederne tager fast daglig backup
 • 93 % af fremstillingsvirksomhederne har en firewall, der løbende opdateres
 • 96 % af fremstillingsvirksomhederne har spam-filter
 • 91 % af fremstillingsvirksomhederne tjekker ugentligt netbanken for unaturlige bevægelser
 • 93 % af fremstillingsvirksomhederne har instrueret medarbejdere i ikke at åbne tvivlsomme mails eller installere uautoriserede programmer
 • 30 % af fremstillingsvirksomhederne skifter password månedligt eller oftere
 • 36 % af fremstillingsvirksomhederne har sat begrænsninger, så ansatte ikke kan downloade programmer

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført for Codan af analyseinstituttet Wilke. Der er i alt gennemført 360 interviews med it-beslutningstagere blandt mellemstore danske virksomheder med 10+ ansatte i virksomhedsbrancher uden for landbrugsbranchen - herunder 53 fremstillingsvirksomheder - i perioden 21. juni til den 6. juli 2017.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Jylland sidder på energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vækst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brændselsceller

Har du styr på dine kritiske målinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi