Forside » Nyheder » Nyheder 

Kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag stiger 5 pct.

 

Skatterådet har fastsat satserne for 2012 for kørselsfradrag samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Satserne er generelt steget med 5 pct.

Skattefri befordringsgodtgørelse
Den skattefri befordringsgodtgørelse stiger. Satserne er forhøjet fordi benzinpriserne og andre driftsudgifter er steget. I 2012 vil den skattefrie sats op til 20.000 kørte kilometer årligt være 3,80 kroner pr. kilometer. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,10 kroner pr. kilometer. I 2011 var satserne 3,67 kroner og 2,00 kroner.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter bliver 0,50 kroner pr. kilometer, hvilket er en stigning på én øre. Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset. Dette er en ændret praksis i forhold til tidligere, hvor satsen blev skønsmæssigt reguleret.

Befordringsgodtgørelse kan skattefrit gives af en arbejdsgiver til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil, cykel mv..

Satserne for befordringsgodtgørelse fremgår af SKAT’s hjemmeside: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=79751.

Befordringsfradrag
Der er ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. For 2012 gælder, at fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget 2,10 kroner pr. kilometer, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen halveret til 1,05 kroner pr. kilometer.

I 2011 er befordringsfradraget på 2,00 kroner og 1,00 kroner pr. kilometer. Satserne bliver beregnet på baggrund af variable omkostninger ved at køre bil, hvor udgifterne til benzin og andre driftsudgifter er steget.

I forhold til 2011 bliver satsen først halveret efter daglig kørsel på 120 kilometer. Det var tidligere 100 km. Reguleringen er sket som kompensation for faldende værdi af fradraget som følge af den tidligere vedtagne skattereform.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse.

 

 

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Fremtidens transportmarked

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket

God proces sparer energi i bygninger

Fjernvarme falder til ny rekordlav pris

Ny dansk opfindelse renser vand med sollys

MARTEC godkendt til alle GWO-kurser

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Søfarende med virtual reality

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger