Forside » Nyheder » Nyheder 

Kvoter vil øge mangel på maskinmestre

 

Mangel på maskinmestre i de kommende år risikerer at bremse væksten. I Danmark findes maskinmestre i alle landets væsentligste funktioner. De styrer og administrerer de grundlæggende systemer, som samfundet bygger på såsom el, vand og varme. Desuden arbejder maskinmestre med ledelse og effektiviseringer i mange forskellige produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg og elforsyningsselskabet samt på skibe og offshore med vind-, olie eller gasproduktion. Folketinget har i finanslovsforliget imidlertid valgt at indføre kvoter og dermed loft for antallet af studerende på uddannelserne til maskinmester og skibsofficer. Det har Danmark som samfund ikke råd til. - Politikerne så rigtigt, da de i 2008 indførte frit optag på Danmarks bredeste tekniske uddannelse, og i de seneste år er antallet af studerende mere end fordoblet på landets maskinmesterskoler og maritime uddannelsescentre, siger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening. Trods finanskrisen er efterspørgslen efter maskinmestre stor og vil være stærkt stigende i de kommende år på grund af vækst i en række industrier inden for bl.a. offshore og vedvarende energi. Lige nu mangler der 170 fuldtidsstillinger for at sikre fuld beskæftigelse blandt de næsten 8.000 erhvervsaktive maskinmestre, og Per Jørgensen forventer, at ledigheden blandt maskinmestre i løbet af foråret 2011 vil falde til under 60 fuldtidsstillinger. - Med en kortsigtet økonomisk betragtning risikerer folketinget at bremse udviklingen, og for at undgå mangel på maskinmestre i en lang række brancher er det nødvendigt at bevare antallet af studerende på et højt niveau. Maskinmester-uddannelsen er en succes, og skolerne har investeret på baggrund af et stigende behov for maskinmestre, siger Per Jørgensen. Han er enig med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) i, at det er en vigtig samfundsopgave at få uddannet kandidater nok med de naturvidenskabelige og tekniske kompetencer, som samfundet efterspørger. - Og det er bl.a. maskinmestre, siger Per Jørgensen.

 

 

http://ipaper.ipapercms.dk/MaskinmestrenesForening/Diverse/PressemeddelelseUdgivelseafMaskinmesteruddannelsenkvalitetogrelevans/

 

Arkiv

Januar 2018

Fyns robotklynge runder 3.200 medarbejdere

55 nye maskinmestre dimitterer fra MARTEC

IT Sikkerhedskonference

Maersk og IBM går sammen om globale blockchain-løsninger

Nyt fiberkabel til USA øger muligheden for flere datacentre

Tre kandidater til Energi- og miljøprisen 2018

Første nye maskinmestre uddannet i Esbjerg

Overkapacitet til affaldsforbrænding indtil 2025

Havn har markant betydning for Kalundborg

Danmark i robot-top-10

Fleksibelt elforbrug giver plads til flere datacentre

Danmark sætter ny rekord i vind

Fjernvarmeprisen falder - indtil videre

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Stort potentiale for ny energi til droner