Forside » Nyheder » Nyheder 

Lavt vandtab i Ballerup

Danske vandselskaber er blandt de bedste i verden til at sikre, at vandressourcen ikke tabes, når den pumpes fra vandværket ud til kunderne.

 

Vandtab defineres som den udpumpede mængde drikkevand, der ikke når frem til kunderne, og som vandforsyningerne derved ikke får betaling for.

Danske vandselskaber er blandt de bedste i verden til at sikre, at vandressourcen ikke tabes, når den pumpes fra vandværket ud til kunderne. I Danmark er vandtabet opgjort til 7,8 procent på landsplan i 2015. Til sammenligning tabes der i mange lande 30-60 procent af drikkevandet på vej ud til kunderne.

Forsyning Ballerup er blandt de førende vandselskaber, når det drejer sig om vandspild. Med et vandspild opgjort til 4,6 procent for 2016 er vandtabet noget under landsgennemsnittet. Det lave vandspild i Ballerup skyldes ikke mindst, at Ballerup Kommune i vandforsyningsplanen har sat et ambitiøst mål om, at vandtabet skal ned på 4 procent. Dette for at sikre en bæredygtig drikkevandsindvinding, hvor der ikke spildes vandressourcer eller bruges unødig energi til at pumpe vand, der spildes senere i systemet. Kommunens ambitiøse mål har blandt andet ført til, at der i forsyningen er gjort en stor indsats for at følge og investere i den teknologiske udvikling og de nye metoder, der kommer frem på området.

Forsyning Ballerup lytter på vandrørene

Forsyning Ballerup har sat cirka 150 støjdataloggere op på ventiler, primært i områder med skrøbelige støbejernsrør. Støjdataloggerne kan registrere, hvis der opstår en unormal rislen i vandrørene, så en nærmere lækagesøgning kan sættes i gang. Der er fundet adskillige vandledningsbrud ved hjælp af støjdataloggere.

OvervĂĄgning af vandforbruget om natten

Forsyning Ballerup har ved sektionering inddelt forsyningsnettet i mindre områder, hvor forbruget overvåges i nattetimerne hvor udpumpningen af drikkevandet er minimalt. Hvis der observeres et forhøjet natforbrug kan det være tegn på lækage på vandledninger som efterfølgende kan lokaliseres og udbedres.

Et vigtigt element i at sikre, at der ikke sker en stigning i lækagetabet, er løbende renovering af vandledningerne. Derved sikrer man, at ledningerne udskiftes, inden der sker lækager.

Forsyning Ballerup har siden slutningen af 1980'erne systematisk udskiftet de mest skrøbelige vandledninger, hvilket vil sige, at det primært er de ældste ledninger af støbejern, som er blevet udskiftet.

Innovationsprojekt

For at sikre at der fortsat sker en udvikling af teknologier til at holde lækagetabet nede, og derved bidrage til en bæredygtig vandindvinding, deltager Forsyning Ballerup i et innovationsprojekt kaldet "Sample". Projektet udføres i samarbejde med forsyningsselskabet VERDO, Aalborg Universitet og Grundfos - og skal udvikle metoder, som kan identificere og lokalisere lækager.

 

 

 

Arkiv

August 2017

Mærsk sælger Maersk Oil til franske Total for 47 milliarder kroner

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly