Forside » Nyheder » Nyheder 

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Formand Tommy Thomsen og bestyrelsen i Den Danske Maritime Fond støtter nu økonomisk Vækstteamet for Det Blå Danmark.

 

Den Danske Maritime Fond afsætter 25 millioner kroner til støtte for aktiviteter baseret på anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark.

I april 2017 offentliggjorde Vækstteamet for Det Blå Danmark 52 anbefalinger til Regeringen. Den Danske Maritime Fonds bestyrelse har efterfølgende diskuteret, hvorledes udvalgte initiativer fra disse anbefalinger bedst kan støttes. Fondens bestyrelse har nu besluttet at afsætte en beløbsramme på 25 millioner kroner over de næste to år til støtte af konkrete projektaktiviteter inden for hovedområderne: digitalisering, produktudvikling, nye uddannelser, international lovgivning samt markedsføring af Det Blå Danmark.

Fondens formand Tommy Thomsen understreger, at det er vigtigt for Den Danske Maritime Fond at kunne støtte et bredt nationalt initiativ, og fonden vil gerne gå i spidsen herfor igennem dette tilsagn.

"Fonden mener, det er et vigtigt signal at sende til Det Blå Danmark og håber at kunne tilskynde en spændende udvikling hermed," siger Tommy Thomsen.

"Jeg er meget glad for det klare signal fra Den Danske Maritime Fond om opbakning til regeringens arbejde for at styrke Det Blå Danmark med dette solide bidrag. Det understreger på bedste vis, at Danmark har en stærk maritim klynge, hvor alle dele af branchen aktivt går ind og tager medansvar for sektorens succes. Det er afgørende for, at Danmark kan fastholde og udvikle sin maritime styrkeposition," siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Fondens bestyrelse har således besluttet at lægge en del af uddelingerne for 2017 og 2018 tæt op ad Vækstteamets anbefalinger - dog fokuseret og kun aktiviteter der ligger indenfor Fondens fundats. Således vil der kunne stilles midler til rådighed for forsknings- og udviklingsaktiviteter, som ligger inden for følgende områder fra Vækstteamet:

1: Digitalisering af Det Blå Danmark.
2: Fortsættelse af BlueINNOship, så Det Blå Danmark sikres en fortsat forsknings- og udviklingsplatform.
3: Fremtidens skibe, hvor digitale løsninger forventes at kunne drive udviklingen frem mod det autonome skib.
4: Fremtidens blå forretningsmodeller influeret af den digitale udvikling og med platforme inspireret af deleøkonomien.
5: Fremme af iværksætterkulturen indenfor de maritime erhverv gennem etablering af iværksætterprogram for det maritime miljø.
6: Fremtidstjek af alle maritime uddannelser og etablering af efteruddannelsestilbud der matcher fremtidens digitale krav til medarbejderne.
7: Etablering af internationale samarbejder blandt de institutioner der udbyder målrettede maritime uddannelser.
8: Etablering af rotationsordninger for lærlinge i de maritime virksomheder med Nordjylland  som forbillede.
9: Håndhævelse af internationale regler og konventioner.
10: Markedsføring af Det Blå Danmark som maritim nation.

Fondens bestyrelse kan herudover beslutte at støtte andre anbefalinger, og ovennævnte aktiviteter vil udgøre en del af Fondens samlede aktiviteter igennem de to år. Interesserede fra Det Blå Danmark kan ansøge Fonden om støtte til ovennævnte aktiviteter efter Fondens normale praksis. Fonden står i øvrigt til rådighed for afklarende spørgsmål ved henvendelse til Fondens Sekretariat.

Om Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond blev etableret i 2005 og har siden uddelt 532 millioner kroner til projekter indenfor Det Blå Danmark.

Fonden har uddelt midler til mere end 500 enkeltstående projekter med i alt mere end 200 støttemodtagere.

Fonden støtter såvel erhvervsmæssige projekter som almennyttige formål.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vækst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brændselsceller

Har du styr på dine kritiske målinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi

Lederuddannelse giver nødvendigt overblik