Forside » Nyheder » Nyheder 

Mere sol for pengene

 

Med ny politisk aftale forventes en udbygning af solcelleanlæg svarende til 12.500 husstande.

 
Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgĂĄet en aftale om at erstatte 2017-solcellepuljen, som blev aftalt af energiforligskredsen i 2013, med et udbud pĂĄ solceller.
 
Med 2017-solcellepuljen kunne der i tilknytning til husstande søges om støtte i form af en afregningspris på 66-77 øre pr. kWh til solcelleanlæg på op til 6 kWh pr. husstand. Den forventede udbygning ville blive ca. 20 MW til en omkostning på ca. 105 mio. kr.
 
Da det var en dyr og ineffektiv udbygning med solceller, har regeringen foreslået at omdanne ordningen, så det samme beløb på 105 mio. kr. afsættes i et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan søge om tilskud.
 
Det forventes at kunne give en samlet udbygning af solceller på 35 MW i stedet for 20 MW. De store anlæg i de 35 MW er mere effektive, og da udbudsformen samtidig sikrer lavere støttesatser forventes udbuddet at give mere end dobbelt så meget grøn energi for pengene.
 
”Jeg er glad for, at der i energiforligskredsen er opbakning til at indrette energipolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn energi for pengene. Regeringens forslag om at gå fra tilskudspuljer til udbud med konkurrence kan give mere end dobbelt så meget vedvarende energi for samme beløb. Det synes vi er sund fornuft, og vi forventer, at der bliver budt ind med solcelleprojekter der tilsammen kan forsyne 12.500 husstande årligt med grøn energi,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).
 
Solcelleudbuddet vil skulle godkendes af Europa-Kommissionen.
 

Fakta om ny solcelleaftale

  • Solcelleudbuddet kan søges til anlæg mindre end 1 MW.
  • Støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 ĂĄr.
  • Budgettet vil være 105 mio. kr.
  • Med forbehold for statsstøttegodkendelsen forventes udbuddet afholdt i 2018.  

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform