Forside » Nyheder » Nyheder 

Mere sol for pengene

 

Med ny politisk aftale forventes en udbygning af solcelleanlæg svarende til 12.500 husstande.

 
Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgĂĄet en aftale om at erstatte 2017-solcellepuljen, som blev aftalt af energiforligskredsen i 2013, med et udbud pĂĄ solceller.
 
Med 2017-solcellepuljen kunne der i tilknytning til husstande søges om støtte i form af en afregningspris på 66-77 øre pr. kWh til solcelleanlæg på op til 6 kWh pr. husstand. Den forventede udbygning ville blive ca. 20 MW til en omkostning på ca. 105 mio. kr.
 
Da det var en dyr og ineffektiv udbygning med solceller, har regeringen foreslået at omdanne ordningen, så det samme beløb på 105 mio. kr. afsættes i et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan søge om tilskud.
 
Det forventes at kunne give en samlet udbygning af solceller på 35 MW i stedet for 20 MW. De store anlæg i de 35 MW er mere effektive, og da udbudsformen samtidig sikrer lavere støttesatser forventes udbuddet at give mere end dobbelt så meget grøn energi for pengene.
 
”Jeg er glad for, at der i energiforligskredsen er opbakning til at indrette energipolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn energi for pengene. Regeringens forslag om at gå fra tilskudspuljer til udbud med konkurrence kan give mere end dobbelt så meget vedvarende energi for samme beløb. Det synes vi er sund fornuft, og vi forventer, at der bliver budt ind med solcelleprojekter der tilsammen kan forsyne 12.500 husstande årligt med grøn energi,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).
 
Solcelleudbuddet vil skulle godkendes af Europa-Kommissionen.
 

Fakta om ny solcelleaftale

  • Solcelleudbuddet kan søges til anlæg mindre end 1 MW.
  • Støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 ĂĄr.
  • Budgettet vil være 105 mio. kr.
  • Med forbehold for statsstøttegodkendelsen forventes udbuddet afholdt i 2018.  

 

 

 

Arkiv

Februar 2018

Danmark skal hjælpe oliestat med at blive verdens grønne duks

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

ESVAGTs nyeste ERRV har fået hyre i Nordsøen

Intelligente kølecontainere forudser egne fejl

Maersk afviser mandskabsløse containerskibe

Fire nye skibe skal sejle pĂĄ metanol

Britiske ministre anklager Rusland for cyberangreb pĂĄ Maersk Line

Data sætter ekstra skub i den grønne omstilling

En fabrik lukker og en ny ĂĄbner

Stena Lines nye superfærger tager form

Mølleproducent valgt til verdens største havmøllepark

Grænseværdi for nitrat i drikkevand er under pres

Overskudsvarme anvendes til køling hos Scandlines

Som selvstændig sætter man sin egen standard

Rederierne bør gå forrest