Forside » Nyheder » Nyheder 

Netværksmøde i Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

 

Næstformand Gustav Schmidt Hansen repræsenterede Maskinmestrenes Forening i netværksmødet om nærskibsfart, som blev afholdt i transportministeriet.

Indledningsvis var der en orientering om de mange forgreninger og betydningen for samfundet af nærskibsfart i og omkring Danmark. Hvorefter netværksmødet blev guidet over til det som dagens emne drejede sig om.

EU støttemidler til transport og infrastruktur i forbindelse med havnestukrur og nærskibsfart i et praktisk og politisk perspektiv. Hvor opmærksomheden specielt er rettet mod de mange erhvervshavne i Danmark, hvorfra der er skibsforbindelser med det øvrige Europa..

EU støtteordningerne på transportområdet har stor betydning for udviklingen af infrastrukturen og transportstrukturen i EU og i Danmark. Og formålet er at styrke det indre marked. Men der er langt igen, før de europæiske transportnet er fuldt udbyggede.

Der er i hovedsagen tale om to støtteprogrammer som begge administreres af transportministeriet: TEN-T og Marco Polo.

TEN-T programmet støtter udbygningen af havneinfrastruktur. Store infrastruktur projekter som Øresundsforbindelsen og Femern-forbindelsen har allerede modtaget støtte fra programmet.

Marco Polo er et program for private virksomheder, der flytter godstransport fra vejnettet til søvej eller jernbane.

En meget vigtig ting i begge programmer er, at ansøgningerne til støttemidler skal tage hensyn til og være forberedt på de øgede miljøkrav der er, og vil blive vedtaget i EU i fremtiden.

Her er det specielt vigtigt at notere sig, at den maksimale udledning af svovl fra skibene fra 2015 nedsættes fra 1,0 % til 0,1 %, når de sejler i Den Engelske Kanal, Sydlige Nordsø og Østersø. Det betyder eksempelvis, at mange skibes maskineri skal konverteres fra almindelig fuel til LNG fremdrivning, eller alternativt forsynes med scrubbere til rensning af røggassen før den udledes til miljøet.

 

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger

Scandlines tager innovativt rensningsanlæg i brug

Ny etableringsstøtte til varmepumper

Mere kold luft i København

Projektleder for energibesparelser

Dansk vandalliance hjælper tørkeramte Californien

Maskinmester griber chancen i robotbranchen

Fornem akkreditering til Fredericia Maskinmesterskole

Offshore inspektion med droner sparer tid og øger sikkerhed