Forside » Nyheder » Nyheder 

Netværksmøde i Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

 

Næstformand Gustav Schmidt Hansen repræsenterede Maskinmestrenes Forening i netværksmødet om nærskibsfart, som blev afholdt i transportministeriet.

Indledningsvis var der en orientering om de mange forgreninger og betydningen for samfundet af nærskibsfart i og omkring Danmark. Hvorefter netværksmødet blev guidet over til det som dagens emne drejede sig om.

EU støttemidler til transport og infrastruktur i forbindelse med havnestukrur og nærskibsfart i et praktisk og politisk perspektiv. Hvor opmærksomheden specielt er rettet mod de mange erhvervshavne i Danmark, hvorfra der er skibsforbindelser med det øvrige Europa..

EU støtteordningerne på transportområdet har stor betydning for udviklingen af infrastrukturen og transportstrukturen i EU og i Danmark. Og formålet er at styrke det indre marked. Men der er langt igen, før de europæiske transportnet er fuldt udbyggede.

Der er i hovedsagen tale om to støtteprogrammer som begge administreres af transportministeriet: TEN-T og Marco Polo.

TEN-T programmet støtter udbygningen af havneinfrastruktur. Store infrastruktur projekter som Øresundsforbindelsen og Femern-forbindelsen har allerede modtaget støtte fra programmet.

Marco Polo er et program for private virksomheder, der flytter godstransport fra vejnettet til søvej eller jernbane.

En meget vigtig ting i begge programmer er, at ansøgningerne til støttemidler skal tage hensyn til og være forberedt på de øgede miljøkrav der er, og vil blive vedtaget i EU i fremtiden.

Her er det specielt vigtigt at notere sig, at den maksimale udledning af svovl fra skibene fra 2015 nedsættes fra 1,0 % til 0,1 %, når de sejler i Den Engelske Kanal, Sydlige Nordsø og Østersø. Det betyder eksempelvis, at mange skibes maskineri skal konverteres fra almindelig fuel til LNG fremdrivning, eller alternativt forsynes med scrubbere til rensning af røggassen før den udledes til miljøet.

 

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel

EnergyLab Nordhavn vinder Energi- og miljøprisen 2018

OK-18 - Overenskomstforhandlinger for offentlige ansatte

Ny maritim driftsovervågning - på den mobile måde

Olien topper om tyve år - ifølge BP

Stena Line-færge til Frederikshavn skal sejle på batterier

ENERGINET advarer om mulig gasmangel