Forside » Nyheder » Nyheder 

Nordisk møde for maskinmestre og skibsofficerer 14-16. september 2011

 

Repræsentanter fra de søfarendes officers organisationer i Island, Færøerne, Norge, Finland, Sverige og Danmark er samlet i Göteborg for at drøfte udviklingen af den nordiske maritime sektor herunder offshore og fiskeri. For Maskinmestrenes Forening deltager Formand Per Jørgensen og Næstformand Gustav Schmidt Hansen.

Direktørerne fra søfartsstyrelserne i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne deltager i debatten om søfartspolitik, ISM, ISPS, pirateri, bemanding, sø-redning samt hvordan vi i fremtiden kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til den maritime sektor i de nordiske lande.

Der er enighed om, at igangsætte en undersøgelse af opgaverne om bord på skibene. Kan arbejdet gøres mere effektivt ved at reducere de administrative opgaver til fordel for de praktiske drifts- og vedligeholdsopgaver, er undersøgelsens centrale spørgsmål.

Inden den 30. november 2011 deltager Maskinmestrenes Forening i en undersøgelse igangsat af den danske søfartsstyrelse om hvordan arbejdstiden om bord anvendes. COWI udarbejder på baggrund af dataindsamling en rapport.

Maskinmestrenes Forening har på mødet opfordret til at alle funktioner om bord bliver inddraget i vurderingen af arbejdsindsatsen om bord samt opfordret til, at de forskellige lande. i de nordiske lande, øger rekrutteringsindsatsen til de maritime uddannelser for at der i fremtiden er kvalificeret nordisk arbejdskraft til rederierne, fiskeriet og offshoreindustrien. Investeringer på mere end 2000 mia. kroner i olie- og gassektoren, fiskeri samt havvindmølleparker vil markant øge efterspørgsel efter maskinmestre, skibsofficerer og teknisk manager.

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Fjernvarme falder til ny rekordlav pris

Ny dansk opfindelse renser vand med sollys

MARTEC godkendt til alle GWO-kurser

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Søfarende med virtual reality

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger

Scandlines tager innovativt rensningsanlæg i brug

Ny etableringsstøtte til varmepumper

Mere kold luft i København