Forside » Nyheder » Nyheder 

Nordisk møde for maskinmestre og skibsofficerer 14-16. september 2011

 

Repræsentanter fra de søfarendes officers organisationer i Island, Færøerne, Norge, Finland, Sverige og Danmark er samlet i Göteborg for at drøfte udviklingen af den nordiske maritime sektor herunder offshore og fiskeri. For Maskinmestrenes Forening deltager Formand Per Jørgensen og Næstformand Gustav Schmidt Hansen.

Direktørerne fra søfartsstyrelserne i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne deltager i debatten om søfartspolitik, ISM, ISPS, pirateri, bemanding, sø-redning samt hvordan vi i fremtiden kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til den maritime sektor i de nordiske lande.

Der er enighed om, at igangsætte en undersøgelse af opgaverne om bord på skibene. Kan arbejdet gøres mere effektivt ved at reducere de administrative opgaver til fordel for de praktiske drifts- og vedligeholdsopgaver, er undersøgelsens centrale spørgsmål.

Inden den 30. november 2011 deltager Maskinmestrenes Forening i en undersøgelse igangsat af den danske søfartsstyrelse om hvordan arbejdstiden om bord anvendes. COWI udarbejder på baggrund af dataindsamling en rapport.

Maskinmestrenes Forening har på mødet opfordret til at alle funktioner om bord bliver inddraget i vurderingen af arbejdsindsatsen om bord samt opfordret til, at de forskellige lande. i de nordiske lande, øger rekrutteringsindsatsen til de maritime uddannelser for at der i fremtiden er kvalificeret nordisk arbejdskraft til rederierne, fiskeriet og offshoreindustrien. Investeringer på mere end 2000 mia. kroner i olie- og gassektoren, fiskeri samt havvindmølleparker vil markant øge efterspørgsel efter maskinmestre, skibsofficerer og teknisk manager.

 

 

 

Arkiv

August 2017

Mærsk sælger Maersk Oil til franske Total for 47 milliarder kroner

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly