Forside » Nyheder » Nyheder 

Nordisk møde for maskinmestre og skibsofficerer 14-16. september 2011

 

Repræsentanter fra de søfarendes officers organisationer i Island, Færøerne, Norge, Finland, Sverige og Danmark er samlet i Göteborg for at drøfte udviklingen af den nordiske maritime sektor herunder offshore og fiskeri. For Maskinmestrenes Forening deltager Formand Per Jørgensen og Næstformand Gustav Schmidt Hansen.

Direktørerne fra søfartsstyrelserne i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne deltager i debatten om søfartspolitik, ISM, ISPS, pirateri, bemanding, sø-redning samt hvordan vi i fremtiden kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til den maritime sektor i de nordiske lande.

Der er enighed om, at igangsætte en undersøgelse af opgaverne om bord på skibene. Kan arbejdet gøres mere effektivt ved at reducere de administrative opgaver til fordel for de praktiske drifts- og vedligeholdsopgaver, er undersøgelsens centrale spørgsmål.

Inden den 30. november 2011 deltager Maskinmestrenes Forening i en undersøgelse igangsat af den danske søfartsstyrelse om hvordan arbejdstiden om bord anvendes. COWI udarbejder på baggrund af dataindsamling en rapport.

Maskinmestrenes Forening har på mødet opfordret til at alle funktioner om bord bliver inddraget i vurderingen af arbejdsindsatsen om bord samt opfordret til, at de forskellige lande. i de nordiske lande, øger rekrutteringsindsatsen til de maritime uddannelser for at der i fremtiden er kvalificeret nordisk arbejdskraft til rederierne, fiskeriet og offshoreindustrien. Investeringer på mere end 2000 mia. kroner i olie- og gassektoren, fiskeri samt havvindmølleparker vil markant øge efterspørgsel efter maskinmestre, skibsofficerer og teknisk manager.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift