Forside » Nyheder » Nyheder 

Nordisk møde for maskinmestre og skibsofficerer 14-16. september 2011

 

Repræsentanter fra de søfarendes officers organisationer i Island, Færøerne, Norge, Finland, Sverige og Danmark er samlet i Göteborg for at drøfte udviklingen af den nordiske maritime sektor herunder offshore og fiskeri. For Maskinmestrenes Forening deltager Formand Per Jørgensen og Næstformand Gustav Schmidt Hansen.

Direktørerne fra søfartsstyrelserne i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne deltager i debatten om søfartspolitik, ISM, ISPS, pirateri, bemanding, sø-redning samt hvordan vi i fremtiden kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til den maritime sektor i de nordiske lande.

Der er enighed om, at igangsætte en undersøgelse af opgaverne om bord på skibene. Kan arbejdet gøres mere effektivt ved at reducere de administrative opgaver til fordel for de praktiske drifts- og vedligeholdsopgaver, er undersøgelsens centrale spørgsmål.

Inden den 30. november 2011 deltager Maskinmestrenes Forening i en undersøgelse igangsat af den danske søfartsstyrelse om hvordan arbejdstiden om bord anvendes. COWI udarbejder på baggrund af dataindsamling en rapport.

Maskinmestrenes Forening har på mødet opfordret til at alle funktioner om bord bliver inddraget i vurderingen af arbejdsindsatsen om bord samt opfordret til, at de forskellige lande. i de nordiske lande, øger rekrutteringsindsatsen til de maritime uddannelser for at der i fremtiden er kvalificeret nordisk arbejdskraft til rederierne, fiskeriet og offshoreindustrien. Investeringer på mere end 2000 mia. kroner i olie- og gassektoren, fiskeri samt havvindmølleparker vil markant øge efterspørgsel efter maskinmestre, skibsofficerer og teknisk manager.

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger