Forside » Nyheder » Nyheder 

Nordisk møde for maskinmestre og skibsofficerer 14-16. september 2011

 

Repræsentanter fra de søfarendes officers organisationer i Island, Færøerne, Norge, Finland, Sverige og Danmark er samlet i Göteborg for at drøfte udviklingen af den nordiske maritime sektor herunder offshore og fiskeri. For Maskinmestrenes Forening deltager Formand Per Jørgensen og Næstformand Gustav Schmidt Hansen.

Direktørerne fra søfartsstyrelserne i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne deltager i debatten om søfartspolitik, ISM, ISPS, pirateri, bemanding, sø-redning samt hvordan vi i fremtiden kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til den maritime sektor i de nordiske lande.

Der er enighed om, at igangsætte en undersøgelse af opgaverne om bord på skibene. Kan arbejdet gøres mere effektivt ved at reducere de administrative opgaver til fordel for de praktiske drifts- og vedligeholdsopgaver, er undersøgelsens centrale spørgsmål.

Inden den 30. november 2011 deltager Maskinmestrenes Forening i en undersøgelse igangsat af den danske søfartsstyrelse om hvordan arbejdstiden om bord anvendes. COWI udarbejder på baggrund af dataindsamling en rapport.

Maskinmestrenes Forening har på mødet opfordret til at alle funktioner om bord bliver inddraget i vurderingen af arbejdsindsatsen om bord samt opfordret til, at de forskellige lande. i de nordiske lande, øger rekrutteringsindsatsen til de maritime uddannelser for at der i fremtiden er kvalificeret nordisk arbejdskraft til rederierne, fiskeriet og offshoreindustrien. Investeringer på mere end 2000 mia. kroner i olie- og gassektoren, fiskeri samt havvindmølleparker vil markant øge efterspørgsel efter maskinmestre, skibsofficerer og teknisk manager.

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel

EnergyLab Nordhavn vinder Energi- og miljøprisen 2018

OK-18 - Overenskomstforhandlinger for offentlige ansatte

Ny maritim driftsovervågning - på den mobile måde

Olien topper om tyve år - ifølge BP

Stena Line-færge til Frederikshavn skal sejle på batterier

ENERGINET advarer om mulig gasmangel