Forside » Nyheder » Nyheder 

Nu skal luftforurening fra fĂŚrger reduceres

Skibet M/F Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig, für installeret en partikelfilterløsning.

 

I projektet skal tre forskellige emissionsbegrÌnsende løsninger afprøves om bord pü tre forskellige danske fÌrger, som sejler i kystnÌre farvande. Mület er at reducere partikelforureningen med 98 procent og NOx udledningen med 80 procent. Der opnüs desuden en markant reduktion i lavfrekvent støj.

 

Teknologien kan büde bidrage til en bedre luftkvalitet i havnebyerne og skabe danske arbejdspladser. Danmark vil komme i front med maritime emissionsløsninger og dermed sikre, at danske rederier og teknologileverandører er pü forkant med de forventede kommende krav til NOx og partikeludledning fra skibe, siger projektleder Lars Overgaard, Teknologisk Institut.

 

Den internationale lovgivning for udledning af NOx er blevet skÌrpet. Fra 2021 skal nye skibe, som sejler i Nord- og Østersøen, sÌnke udledningen af NOx med mindst 75 procent, set i forhold til den nuvÌrende regulering. Havnebyers øgede fokusering pü ren luft skaber samtidigt et behov for løsninger til reduktion af luftforurening fra eksisterende skibe.

 

I projektet vil tre firmaer demonstrere deres teknologi i fuld skala pü skibe. Exilator ApS vil levere integrerede partikelfilterløsninger til hoved- og hjÌlpemotorerne pü skibet M/F Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig. Firmaet Amminex A/S vil levere en kombineret løsning med partikelfiltre og NOx katalysatorer til skibet M/F Pernille, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg. Endelig deltager firmaet Purefi A/S med en kombineret løsning, som skal demonstreres i samarbejde med et tredje rederi. I de berørte havnebyer skal luftkvalitet og støjniveau müles før og efter installationerne pü fÌrgerne, sü det kan püvises hvor stor en effekt, løsningerne har for miljøet.

 

ÂťMed en succesfuld demonstration af teknologien er det realistisk, at der i umiddelbar forlĂŚngelse af projektet kan afsĂŚttes minimum ti installationer i Danmark og mindst 100 globalt,ÂŤ siger Lars Overgaard.

 

Fyrtårnsprojektet Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet. Projektet ledes af Teknologisk Institut, der som initiativtager til brancheprojektet også vil gennemføre validerende støj og emissionsmålinger. Desuden deltager Exilator ApS, Amminex Emissions Technology A/S, Purefi A/S, Hundested-Rørvig Færgefart A/S, Partrederiet Sundbusserne, Aarhus Universitet, Færgesekretariatet c/o Ærøfærgerne, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime.

 

Om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige, DTI Polska og DTI Spain.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĽ vand

Nyt 5G-netvĂŚrk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord pü offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĽl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftvĂŚrk af kompetencer

Nyt energivÌrktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til vĂŚksten pĂĽ Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge