Forside » Nyheder » Nyheder 

Ny dansk strategi for pirateribekæmpelse

 

Regeringen lancerer en ny dansk strategi for pirateribekæmpelse. Strategien følger op på den eksisterende flerstrengede danske indsats og skaber en sammenhængende, flerårig ramme for den danske indsats mod pirateri. Strategien løber frem til 2014.

Det overordnede formål med den danske indsats er at bidrage til, at farvandene ud for Afrikas Horn og Det Indiske Ocean er sikre og sejlbare for dansk og international skibsfart. Indsatsen omfatter bilaterale og multilaterale politiske, militære, juridiske og kapacitetsopbyggende tiltag. Strategien er resultatet af et samarbejde mellem udenrigsministeren, forsvarsministeren, udviklingsministeren, justitsministeren og økonomi- og erhvervsministeren.

Den betydelige pirataktivitet ud for Somalias kyst og langt ud i Det Indiske Ocean har store personlige omkostninger for de mennesker, der holdes som gidsler, og deres pårørende. Også de personer, der udfører deres arbejde om bord på de skibe, som passerer området, er berørte. Dertil kommer, at pirateriet har haft en betydelig negativ indvirkning på den globale kommercielle skibsfart og samhandel, ikke mindst for de afrikanske lande, der oplever faldende handel og stigende varepriser.

For en søfartsnation som Danmark, der står for ca. 10 pct. af den globale transport på verdenshavene målt i værdi, er pirateri et mærkbart problem, som skal løses i internationalt fællesskab. Danmark har i flere år været engageret i bekæmpelse af pirateriproblemet gennem blandt andet udsendelser af flådebidrag til NATO’s Operation Ocean Shield og det danske formandskab i den internationale juridiske arbejdsgruppe vedrørende pirateri. Med den nye strategi lægges der op til at udvide dette engagement.

Strategien fokuserer blandt andet på Danmarks bidrag til at; 

• fremme international koordination og fokus på pirateribekæmpelse, samt styrke regionalt og bilateralt samarbejde om pirateribekæmpelse,

• bekæmpe pirater gennem en styrket dansk sø- og luftmilitær indsats frem til og med 2014, bestående af periodevis udsendelse af et flådebidrag samt udsendelse af et maritimt overvågningsfly i kortere perioder under hensyntagen til forsvarets øvrige opgaveløsning,

• videreføre den danske internationale førerrolle med hensyn til at finde praktiske løsninger på de juridiske udfordringer, som pirateribekæmpelse indebærer

• indgå bilaterale overdragelsesaftaler om retsforfølgelse af pirater med lande i regionen,

• arbejde for at ansøgningsprocessen i relation til civile bevæbnede vagter bliver tilrettelagt så fleksibelt som muligt, samt arbejde for at der internationalt udarbejdes retningslinjer for anvendelse af civile bevæbnede vagter,

• støtte opfølgning af skibenes overholdelse af Best Management Practices (BMP),

• bidrage til at opbygge kapaciteter, så landene i regionen selv kan varetage udfordringerne på sigt, herunder støtte til opbygning af kystvagtsfunktioner i regionen samt fængselskapacitet i Somaliland og Puntland,

• øge den internationale indsats for at ramme piraternes bagmænd, herunder gennem initiativer mod hvidvaskning af penge.

Kilde udenrigsministeriet

 

 

 

Arkiv

August 2017

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly

Turboladere fra ABB om bord på Kinas største containerskibe