Forside » Nyheder » Nyheder 

Ny etableringsst√łtte til varmepumper

 

Store eldrevne varmepumper skal kunne afl√łse naturgas p√• landets mange sm√• kraftvarmev√¶rker. Derfor f√•r en r√¶kke sm√• naturgasfyrede v√¶rker nu etableringsst√łtte til varmepumper.

Regeringen vil sammen med S, DF, R og SF afs√¶tte ca. 53 mio. kr. i 2017 og 2018 til en etableringsst√łtte til eldrevne varmepumper fra den gr√łnne klimapulje. Klimapuljen blev etableret i forbindelse med PSO-aftalen og best√•r af i alt 375 mio. kr. fra 2017-2020, som skal underst√łtte den gr√łnne omstilling p√• en hensigtsm√¶ssig m√•de, herunder s√¶rligt reduktioner, der kan bidrage til opfyldelsen af Danmarks 2030-m√•l i den ikke-kvoteomfattede sektor.

Etableringsst√łtten udm√łntes i √•r og i 2018 og er m√•lrettet de ca. 160 sm√•, naturgasfyrede kraftvarmev√¶rker, som leverer el og varme til knap 300.000 husstande. Der igangs√¶ttes desuden en indsats m√•lrettet de v√¶rker, som har mest behov for r√•dgivning for selv at kunne sikre en billigere varmeproduktion.

Ikke-kvoteomfattede udledninger

Herudover afs√¶ttes 39 mio. kr. til en r√¶kke mindre klimainitiativer inden for landbrug-, transport-, energi- og milj√łomr√•det med henblik p√• at medvirke til opfyldelsen af Danmarks kommende EU-m√•l for reduktion af udledninger fra de ikke-kvoteomfattede udledninger. Samlet set forventes udm√łntningen af midlerne i 2017, 2018 og delvist 2019, inklusiv initiativerne vedr√łrende fjernvarme, at reducere udledningerne med op til ca. 56.000 tons CO2 √•rligt i perioden 2021-2030.

"Fjernvarmen i Danmark er i forvejen verdenskendt. Men det er sket med statslig st√łtte til en fossil varmeproduktion. Fjernvarmesektoren er samtidig den forsyningssektor, som har det st√łrste effektiviseringspotentiale. Elektricitet fra vindm√łller og solceller erstatter i disse √•r fossile br√¶ndsler med hastige skridt, og derfor skal rammevilk√•rene v√¶re i orden, s√• fjernvarmev√¶rkerne kan v√¶lge billige og gr√łnne alternativer, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Billigere varmeproduktion

Med udgangen af 2018 udl√łber hovedparten af den midlertidige statslige st√łtte (grundbel√łbet) til kraftvarmeproduktion p√• de naturgasfyrede kraftvarmev√¶rker. Det er ikke muligt at forl√¶nge st√łtten som f√łlge af EU¬ís statsst√łtteregler. Det medf√łrer, at de sm√• v√¶rker skal i gang med en n√łdvendig omstilling. Det vurderes, at kraftvarmev√¶rkerne kan im√łdeg√• prisstigningerne og nedbringe fjernvarmeregningen med ca. 3000 kr. √•rligt pr. husstand ved at investere i nye og effektive produktionsenheder, som f.eks. elvarmepumper.

Derudover har et bredt flertal den 2. juni 2017 indg√•et aftale om √łkonomisk regulering af fjernvarmesektoren.  Med aftalen er der enighed om, at der skal gennemf√łres markante effektiviseringer, og at det samlede effektiviseringspotentiale vurderes til 2,3 mia. kr. i 2025.

Afgiften på elvarme skal sænkes

Regeringen √łnsker derudover, at puljen i 2019 og 2020 reserveres til at lempe den s√•kaldte elvarmeafgift. Det skal ses som led i en samlet plan, hvor regeringen √łnsker at lempe elvarmeafgiften varigt. Det vil fremme elektrificeringen i varmeforsyningen og den gr√łnne omstilling p√• en hensigtsm√¶ssig m√•de. Elvarmeafgiften er i dag p√• 40,5 √łre/kWh og d√¶kker hovedparten af el til elvarme for b√•de erhverv og husholdninger. En lempelse af elvarmeafgiften vil g√łre det mere √łkonomisk attraktivt at udnytte overskudsvarme ved hj√¶lp af varmepumper. En lempelse af elvarmeafgiften vil derigennem √łge elektrificeringen og den gr√łnne omstilling.

"Grundbel√łbet er i bund og grund en st√łtte til fossile br√¶ndsler. St√łtten er midlertidig og vi har l√¶nge vidst, at den er uhensigtsm√¶ssig.", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

"En lettelse af elvarmeafgiften kan bidrage til at rette op p√• et afgiftssystem, der i dag er sk√¶vt og ikke fremmer den gr√łnne omstilling p√• en hensigtsm√¶ssig m√•de. Det vil sikre, at rammevilk√•rene er i orden, for at fjernvarmev√¶rkerne kan skifte til en billigere og mere effektiv teknologi, herunder varmepumper" siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Om Den gr√łnne klimapulje

- Den gr√łnne klimapulje best√•r af i alt 375 mio. kr. (fordelt med 50 mio. kr. i 2017 og 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 175 mio. kr. i 2020). Der er truffet beslutning om at udm√łnte 106 mio. kr. af den samlede pulje for perioden 2017, 2018 og delvist 2019.
- I 2017-2019 finansieres en kortl√¶gnings- og r√•dgivningsindsats for grundbel√łbets oph√łr (14 mio. kr.). Indsatsen skal bist√• v√¶rkerne i at finde mulige effektiviseringer og optimeringer af driften og bidrager dermed til billigere varmeproduktion.
- Der afs√¶ttes desuden midler til udvidelse af den eksisterende st√łtteordning til varmepumper p√• abonnement, s√• ordningen ogs√• d√¶kker erhverv.
- P√• landbrugsomr√•det anvendes puljens midler til at mindske drivhusgasudledninger fra husdyrg√łdningen samt til en pulje, der kan st√łtte etableringen af et pilotanl√¶g for bioraffinering af gr√łn biomasse, som kan fremme brugen af landbrugsafgr√łder med positive klima- og milj√łeffekter.
- På transportområdet anvendes puljens midler til at demonstrere og teste effekterne af udlægningen af klimavenlig asfalt.
- Sidst, men ikke mindst, skal puljens midler anvendes til at sikre udbredelsen af klimavenlige k√łlemidler samt til at sikre mere pr√¶cis viden om de processer, der f√łrer til lattergasdannelse p√• spildevandsanl√¶g.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver gr√łnnere - nogle √•r endnu

Apple og Google sluger gr√łn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens st√łrste havm√łlle sat i drift

El-kabel med g√łgeunge-effekt

Verdens f√łrste LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vækst gennem uddannelse

SerEnergy leverer gr√łnne br√¶ndselsceller

Har du styr på dine kritiske målinger?

LIND√ė port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det gr√łnne energiforbrug

Industriklynge med synergi

Lederuddannelse giver n√łdvendigt overblik