Forside » Nyheder » Nyheder 

Ny pumpeteknologi til biomassekonvertering

Studstrupværket er ombygget fra kul til biomasse.

 

Anvendelsen af peristaltiske pumper har været en så stor succes ved omlægningen af Studstrupværket, at entreprenøren nu håber at bruge anlægget som demonstration for fremtidige kunder.

Studstrupværket er omlagt fra kul til biomasse, så det kan levere miljøvenlig fjernvarme til Århus og miljøvenlig elektricitet. Til omlægningen fra kul til biomasse (træpiller) havde Dong Energy brug for et anlæg, der kunne brænde aske fra kulforbrænding for derved at opnå den optimale binding af alkali i forbrændingsgassen. Dette ville også skåne kedlernes vægge mod ophobning af kedelsten/slagge og korrosion og samtidig reducere forgiftningen af deNox-katalysatoren.

Til dette formål blandes flyveaske med 35 % vand, der ledes ind i doseringstankene (hver med en tilbageløbsledning) gennem en 650 m lang rørledning og til sidst sprøjtes ind i pillepresserne. For at undgå bundfældning anvendes fire Bredel 80-slangepumper indeni til at cirkulere den opslæmmede flyveaske, som derefter doseres fra tilbageløbsledningen til en Babcock-kedel. Den opslæmmede aske doseres via fire træpillepressere, som alle er monteret med en Bredel 40-pumpe. Tilsammen omfatter anlægget 21 Bredel-pumper i forskellig størrelse, og nogle af dem er i drift uafbrudt.

Peristaltiske slangepumper

Bredels peristaltiske slangepumper blev udvalgt af hovedentreprenøren, Eurocon, efter tests viste, hvordan specifikke udfordringer som høj massefylde, uhomogen masse, slidende partikler og højtryk kan løses med klare fordele sammenlignet med konkurrerende progressive fortrængningspumper. Sammen med bæredygtighed fremhæver det vellykkede projekt det nære samarbejde mellem Watson-Marlow Fluid Technology Group, Dong Energy og Eurocon med det formål at etablere rørstrækninger, fald, omdrejningshastigheder, pumpespecifikationer og optimal levetid for slangen.

Maksimal oppetid

Allerede på et tidligt tidspunkt i projektet var det tydeligt, at potentialet for slitagen af slangen var højt. Her skabte projektsamarbejdet mellem WMFTG, Eurocon og Dong Energy en optimeret løsning, der potentielt kunne resultere i store økonomiske besparelser: Flyveaske håndteres normalt af store, dobbeltvirkende hydraulikpumper, der koster 500.000 GBP stykket.

Ved at foretage ændringer i processen blev det konstateret, at levetiden for slangeelementerne i naturgummi, som var i brug hos Dong Energy, kunne maksimeres. Med ingeniørsupport fra WMFTG blev systemets kontratryk i forhold til finregulering optimeret, hvorved den mekaniske belastning på pumpernes slanger blev reduceret.

Bundfældning

En anden justering drejede sig om hastigheden i ledningerne. Her var den oprindelige hastighed på 20 rpm for at opnå en hastighed i ledningerne på 2m/s. Men det viste sig, at denne hastighed ikke var nødvendig for at undgå, at produktet bundfældedes. Anlægget kører i øjeblikket med 15 rpm (for at opnå 1,5m/s), men skal snart testes ved 1,2m/s, hvilket også vil forbedre slangens levetid og derved øge processens oppetid.

Indførelsen af pulseringsdæmpere for at løse kavitationsproblemet længere inde i ledningen har også givet en positiv ændring i pumpernes installation. På grund af pulseringsdæmperne og det reducerede flow blev systemets modtryk mindsket til 50 %. Dette har ingen virkning på proceshastighederne, da de fire Bredel 80-pumper kun cirkulerer opslæmmet flyveaske for at holde det opslæmmet.

Optimeret løsning

Overordnet er resultatet, at den nedslidende virkning på slangens levetid er lav. Virkningen af faktorer som tør fastmasse og pumpehastighed er meget større. På Studstrupværket kontrolleres flyveaskens fastmasse, som kommer ind i systemet, automatisk: Når det overstiger grænsen for, at opslæmningen kan pumpes, aktiveres en Bredel 40 for at tilføre vand, indtil Bredel 100 pumpen (som anvendes til at overføre den behandlede opslæmning fra en buffertank til en lagertank) kan pumpe igen. Hvad angår pumpehastigheden har den en næsten lineær virkning på slangens levetid: Den halve hastighed er lig med den dobbelte levetid for slangen.

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold pĂĄ den holistiske mĂĄde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole pĂĄ vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse