Forside » Nyheder » Nyheder 

Ny strategi skal gøre Danmark til digital frontløber

Med Strategi for Danmarks digitale vækst vil regeringen skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst. I alt er der afsat 1 mia. kr. til strategiens initiativer frem mod 2025.

 

Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling. Virksomhederne skal have gode rammer til at udnytte nye teknologier. Og alle danskere skal have kompetencer til at begå sig i en digital fremtid.

Derfor lancerer regeringen Strategi for Danmarks digitale vækst med i alt 38 initiativer. Den skal bringe Danmark på forkant med den digitale udvikling og skabe vækst og velstand til gavn for alle i samfundet.

 

Strategien indeholder syv større initiativer:

Digital Hub Denmark – partnerskab for digital vækst

SMV:Digital

Teknologipagt

Teknologiforståelse i folkeskolen

Data som vækstdriver

Agil regulering, der muliggør nye forretningsmodeller

Løft af IT-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder

 

I forbindelse med lanceringen af strategien siger erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Regeringen ønsker, at Danmark skal være en digital frontløber, hvor alle danskere får del i digitaliseringens gevinster. De nye teknologier kan gøre os rigere som samfund og har potentiale til at forbedre vores miljø, sundhed og liv på mange måder. Den mulighed skal vi gribe og bringe Danmark klogt og forlæns ind i en digital fremtid.

 

Undervisningsminister Merete Riisager siger i samme anledning:

- Vi skal ikke blot være brugere af teknologi. Vi skal også være dem, der former den. Det kræver, at vi ruster den enkelte elev til et stadigt mere teknologisk samfund.  Vi opretter et center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne, og et nyt forsøg skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst muligt gør teknologiforståelse til en større del af den enkelte elevs skoledag. Det handler ikke om, at alle i fremtiden skal blive it-udviklere, men om at alle børn får dyppet tæerne og får en grundlæggende forståelse af teknologien som byggesten i vores samfund.

 

Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind siger i en kommentar til strategien:

- Digitale teknologier giver os nye muligheder. For eksempel kan big data og kunstig intelligens bruges på mange måder i nye produkter, i sundhedssystemet eller i virksomheders produktion, og det kan frigive hænder til andre opgaver. Derfor skal vi gøre danskerne i stand til at gribe de teknologiske muligheder. Vi skal uddanne flere inden for IT og teknologi og styrke forskningen i digitale teknologier. Det vil styrke vores konkurrenceevne globalt set og være til gavn for vores velstand.

 

Regeringen tager med strategien også initiativ til et årligt digitalt topmøde, hvor erhvervsliv, organisationer mv. sætter fokus på den digitale omstilling.

 

Strategi for Danmarks digitale vækst er bl.a. baseret på anbefalinger fra regeringens nedsatte Digitalt Vækstpanel fra maj 2017 samt input fra regeringens Disruptionråd.

 

Der afsættes i alt 1 mia. kr. til initiativerne frem mod 2025, jf. aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Den afsatte pulje er "fødselshjælp”, og der vil således også være privat medfinansiering til flere af initiativerne.

 

Læs Strategi for Danmarks digitale vækst her: www.em.dk

 

 

 

 

Arkiv

April 2018

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vækst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brændselsceller

Har du styr på dine kritiske målinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi

Lederuddannelse giver nødvendigt overblik