Forside » Nyheder » Nyheder 

Nye afgifter skal ændre energiadfærd

 

Der skal laves en ny energiaftale for perioden 2020-2030, og en ny afgiftsstruktur er en vigtig del af en sådan aftale, fordi afgifter bestemmer energiforbrugernes adfærd, siger Thomas Danielsen (V) formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Folketingets nuværende energiaftale udløber i 2020 og skal afløses af en ny aftale for perioden 2020-2030. Denne nye aftale skal dække næste etape på vejen frem mod en CO2-neutral og måske fossilfri dansk energiforsyning i 2050.

Men inden en ny energiaftale kan indgås, forestår politiske forhandlinger mellem forligspartierne, som omfatter alle Folketingets partier på nær Alternativet. Folketinget afventer desuden både den endelige afgiftsanalyse og anbefalinger fra Energikommissionen, inden forhandlingerne om en ny energiaftale går i gang - forventet i løbet af efteråret 2017.

»Regeringen ønsker, at den grønne omstilling kommer til at handle om andet end antallet af vindmøller. Nu skal vi sikre, at den grønne energi faktisk bliver brugt, og det kræver en omlægning af vores energiafgifter, som bliver en vigtig del af en fremtidig politisk aftale. Afgifter er meget bestemmende for forbrugernes adfærd, så når vi ønsker at udnytte mere el i vores energiforsyning, må vores afgifter afspejle den målsætning ved at gøre det mere attraktivt at bruge elektricitet, også til varmeforsyning,« siger Thomas Danielsen (V), som deltager i erhvervskonferencen Fremtidens Energi. Han er formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Elprisen skal op og støtten ned

En ny afgiftsstruktur skal fremme brugen af strøm til blandt andet elbiler og varmepumper.

»Hvis vi gerne vil have danskere til at droppe oliefyr, skal afgifterne på el-til-varme sættes ned. På samme måde skal afgifterne ned, hvis danskerne skal skifte til elbiler. Vi har allerede taget det første store, vigtige skridt med udfasningen af PSO-afgiften, som vil gøre det billigere for både private og erhvervslivet at bruge strøm. Når PSO er helt udfaset, vil Danmark have de tredjebilligste elpriser i Europa,« siger Thomas Danielsen.

På sigt er målet, at produktionen af strøm fra vindmøller og solceller skal kunne ske på fuldt kommercielle vilkår uden statstilskud.

»Aktuelt er problemet, at prisen på el er så lav, at det ikke kan betale sig at producere vindmøllestrøm og solcellestrøm uden statsstøtte. Vi skal hen til en situation, hvor vi skaber større efterspørgsel på strøm ved at sætte afgifterne ned. Det vil få elprisen til at stige, og samtidig kan vi så sætte statsstøtten ned, uden at producenterne mister penge. Til sidst skal det være et fuldstændig kommercielt, vedvarende el-marked, som samtidig er prismæssigt konkurrencedygtigt, så det ikke koster arbejdspladser,« siger Thomas Danielsen.

Tilmeld dig her.

 

P konferencen Fremtidens Energi, deltager Thomas Danielsen i en debat sammen med Jesper Petersen, skatteordfrer for Socialdemokratiet

På konferencen Fremtidens Energi, deltager Thomas Danielsen i en debat sammen med Jesper Petersen, skatteordfører for Socialdemokratiet

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Dansk energiteknologi skal indtage verdenseliten

Maskinmestre tager diplomuddannelse i vedligehold

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen