Forside » Nyheder » Nyheder 

Nye Ecodesign-krav på vej til køling

»Den tendens vi ser nu i produktreguleringerne er, at de ikke kun omfatter husholdningsudstyr,« siger Bjarke Hansen.

 

I løbet af de kommende år vil Ecodesign-kravene til køleteknologier blive skærpet i form af øgede minimumskrav til varmepumper og andre anlæg til termiske processer.

 

Besparelser på fem procent af det samlede danske energiforbrug - fraregnet transportsektoren - kan tilskrives Ecodesign- og energimærkningsordningen. På Danske Køledage vil ingeniør Bjarke Hansen fra Energistyrelsen fortælle om betydningen af Ecodesign- og energimærkning for køleteknologier og varmepumper.

Ecodesign-ordningen retter sig mod producenter og leverandører med en række minimumskrav til deres produkter. Hvis ikke et produkt lever op til et minimuskrav, er det ikke længere tilladt at markedsføre det i EU. På den måde udfases de mest energiforbrugende produkter efterhånden fra markedet.

Energimærkningsordningen er en mærkning af produkters energiforbrug rettet mod forbrugerne, som hermed kan vælge produkter ud fra deres energiforbrug.

»De to reguleringer skal ses som et led i EU’s målsætning for at sikre øget energieffektivitet i medlemslandene, og de har indtil videre vist sig ret effektive,« siger Bjarke Hansen. Han deltager på Danmarks vegne i processen med at videreudvikle både Ecodesign- og Energimærkningsordningen. Han arbejder også med implementeringen af de to ordninger i Danmark og med markedskontrol af de mærkede apparater.

»Der er ingen tvivl om effekten af de to ordninger. De virker som et udskilningsløb, hvor de mest energiforbrugende apparater gradvist forsvinder fra markedet, og toppen bliver bedre på grund af blandingen af minimumskrav og forbrugerpres,« siger Bjarke Hansen.

 

Skærpede krav til Ecodesign

Varmepumper fra 70 til 400 kW er omfattet af Ecodesign-krav. Varmepumper under 70 kW er desuden omfattet af energimærkning. Begge ordninger skal bidrage til 2020-målene for et reduceret energiforbrug i EU-landene, og EU-kommissionen forventer, at halvdelen af de målsatte effektiviseringer vil komme fra de to reguleringer.

»Den tendens vi ser nu i produktreguleringerne er, at de ikke kun omfatter husholdningsudstyr, men også mere og mere professionelt udstyr såsom anlæg og udstyr til køle- og varmeproduktion og anlæg til styring af indeklima. Det skal kølebranchen være opmærksom på, ligesom branchen også bør følge med i, hvordan ordningerne løbende bliver justeret for at fremme udviklingen af mere og mere effektive teknologier. Men mit indtryk er, at de berørte danske producenter af køleudstyr er klar over, at udviklingen går denne vej, så de hele tiden sørger for, at deres apparater lever op til ordningerne,« siger Bjarke Hansen.

 

Nye krav på vej

1. juli 2016 trådte nye minimumkrav i kraft til professionelle køleprodukter, hvilket blandt andet omfatter Ecodesign for kompressorer og mærkning af professionelle køleskabe.

De næste skæringdatoer for Ecodesign-ordningen for professionelt køleudstyr er 1. januar 2018 og 1. juli 2019, hvor minimumkravene skærpes yderligere. Produkter som falder for grænserne må ikke længere sættes på markedet i EU, men forhandlere og grossister må gerne sælge ud af de varer, de allerede har på hylden.

»De kølemøbler, som er omfattet af begge reguleringer, er så at sige udsat for dobbeltpres, fordi de både kan falde for minimumskravene og blive fravalgt af kunderne på grund af deres energimærkning. Det stiller krav til producenter og leverandører, men da der er ens vilkår for alle leverandører i hele EU, og der samtidig er en tendens til energimærkningen får forbrugerne til at vælge produkter af højere værdi, er der generelt opbakning fra producenter af de bedre produkter,« siger Bjarke Hansen.

 

Bjarke Hansen taler fredag kl. 10.30 på erhvervskonferencen Ajour 2016.

 

Læs hele artiklen her.


 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Dansk energiteknologi skal indtage verdenseliten

Maskinmestre tager diplomuddannelse i vedligehold

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen