Forside » Nyheder » Nyheder 

Nye love for søfarten

 

En lovpakke, der ændrer på nationalitetskravet for skibsfører på skibe under DIS samt forhøjer sømandsskattefradraget for søfarende i internationalt fart uden for DIS, forventes vedtaget i Folketinget den 1. juni.

Den forventede forhøjelse af sømandsskattefradraget til 105.000 kr. fra de nuværende 56.900 kr. pr. år vil blive gældende i EU/EØS og resten af verden for skibe over 500 bruttotonnage ton.

Lovforslaget medfører, at 40 pct. af skibene under dansk flag (DIS) kan have en skibsfører, der ikke har et pas fra et af EU landene - herunder Danmark. Det vil sige, at 60 pct. af skibene i DIS skal have en skibsfører fra Danmark eller et andet EU land. 

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge