Forside » Nyheder » Nyheder 

Nye regler for el-arbejde under spænding

Arbejde under spænding kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Dansk Energi opfordrer maskinmestre, elektrikere og montører til at sætte sig grundigt ind i nye regler.

 
Den 1. juli 2017 træder en ny bekendtgørelse om drift af elektriske anlæg i kraft som erstatning for Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5. Dansk Energi opfordrer maskinmestre, elektrikere, montører og andre, der arbejder på elektriske anlæg under spænding (AUS), til at sætte sig grundigt ind i de nye regler.
 
- Arbejde under spænding er ikke ufarligt. Det kræver faste procedurer, og at alle kender deres opgaver og ansvar. De danske elnetselskaber har i dag en høj personsikkerhed, og den ønsker vi at bevare, siger chefkonsulent Louise Jakobsen fra brancheorganisationen Dansk Energi.
 
For at sikre en god hverdag for alle, der arbejder med elektriske anlæg, har Dansk Energi valgt at opdatere den gamle AUS-håndbog, der refererer til den nu ikke længere gældende Stærkstrømbekendtgørelse.
 
- Vi er i fuld gang med at udarbejde en ny AUS-vejledning som erstatning for AUS-håndbogen, så reglerne er tidssvarende og samtidig lever op til den nye bekendtgørelse. Den nye AUS-vejledning udgives i september, fortæller Louise Jakobsen.

 

Fire nye vejledninger

De væsentlige ændringer i den nye bekendtgørelse i forhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen er anvendelsen af internationale standarder på de områder, hvor bekendtgørelsen ikke fastsætter præcise regler. En anden vigtig ændring er, at ansvaret for overholdelse af regler nu er placeret hos ejeren af anlægget og hos den driftsansvarlige virksomhed, der varetager driften af det elektriske anlæg.

 

 

Udover arbejdet med den nye AUS-vejledning har Dansk Energi hjulpet Sikkerhedsstyrelsen med at udarbejde fire vejledninger om drift af elektriske anlæg, som supplement til den nye bekendtgørelse. De fire vejledninger er udkommet og dækker emnerne:

 
  • Hvad er en risikovurdering?
  • Hvad er et kvalitetsledelsessystem?
  • Hvor gælder bekendtgørelserne?
  • Roller og ansvar ved elektriske anlæg.
 
Vejledningerne findes på elsikkerhedsregler.dk, hvor der også er spørgsmål og svar på en række ofte stillede spørgsmål til den nye bekendtgørelse.

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge